Norwegian-Italian translation of spørre ut

Translation of the word spørre ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spørre ut in Italian

spørre ut
undersøkelseverb interrogare
  hemmelighetverb interrogare, torchiare, far cantare [informal]
  personverb interrogare, fare domande, chiamare a rapporto
Synonyms for spørre ut
Anagrams of spørre ut
Similar words

 
 

More examples
1.Igår kveld fikk vi svaret på hva Sportsredaksjonen i TV mener det innebærer å" spørre ut" en kandidat til formannsvervet i Norges største, mest synlige og mest mangfoldige organisasjon.
2.Tom Berntzen og Bjørn Hansen fra NRK / Fjernsynet var satt til å spørre ut organisasjonssjefene fra de syv partiene som idag er representert på Stortinget.
3.Du kan ikke flyte på rutinen når du skal spørre ut partirepresentantene, sier Hansen.
4.Et panel bestående av representanter fra" SOS rasisme" og norsk innvandrerungdom skal spørre ut politiske ungdomsgrupper om deres syn på spørsmål som angår innvandrere.
Your last searches