Norwegian-Italian translation of spe ut

Translation of the word spe ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spe ut in Italian

spe ut
væskeverb annacquare
Anagrams of spe ut
Similar words

 
 

More examples
1.På den annen side bruker enkelte bedrifter fortsatt for mye kullhydrater (stivelse) for å spe ut pølsene.
Your last searches