Norwegian-Italian translation of spenne over

Translation of the word spenne over from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spenne over in Italian

spenne over
broverb attraversare
  tidverb abbracciare
Synonyms for spenne over
Similar words

 
 

More examples
1.Tanken bak dette nye, sentrale beliggende restaurantkomplekset, som på vårparten er tenkt utvidet med nok en restaurant i Tanum Bokhandels forhenværende annen etasje, er at tilbudet skal spenne over det meste av skalaen, sier Sten Magnus i Veikroer A / S. Det er nemlig Veikroer A / S som står bak Scala spiseri, og denne nye kjeden har allerede åpnet sin første enhet på Hønefoss.
2.De ca. 600 utstillingsrammene i konkurranseklassene vil spenne over et mangfold av filatelistisk materiale, frimerker, stempler, brev, helsaker og dokumenter ; alt behørig tekstet og satt i system, for frimerkesamlere har sans for metode og orden.
3.Innovasjon, teknisk forskning og utvikling av et nytt produkt kan ofte spenne over et tidsrum av ti år.
4.Samtidig blir det opplyst at det grønlandske frimerkeprogrammet vil spenne over seks utgaver.
5.En jaktbue derimot vil de fleste ikke greie å spenne overhodet.
6.Det burde ellers være klart at når Filharmonien arbeider så intenst for å få flere musikere, er det bl.a. for å kunne spenne over hele musikklitteraturen, altså også de verker som krever stor besetning og interesse hos et større publikum enn man har idag.
7.Formålene skal spenne over et vidt felt, sier Ole Kikut.
8.Konferansen har maktet å spenne over de store perspektiver og samtidig trekke inn detaljene.
9.Skal man først lage koblinger mellom industrivekst og regjeringsmakt, kan man også utvide perspektivet til å spenne over de siste ti år.
10.Teoretisk sett kan slik bruk spenne over spektret : lesing av forsvarsadvokater, bruk i memoarer til lekkasje til slike oppdragsgivere som tiltalen gjelder.
Your last searches