Norwegian-Italian translation of spenning

Translation of the word spenning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spenning in Italian

spenning
generellnoun suspense [m]
  forbindelsernoun tensione [f]
  muskelnoun tensione [f]
  elektrisitet noun tensione [f], voltaggio [m]
  teknisknoun tensione [f]
  medisinnoun tensione [f]
Derived terms of spenning
Similar words

 
 

More examples
1.Concerto pour cor" er virkelig et vakkert verk, forteller Frøydis Ree Wekre, som imøteser med spenning reaksjonen fra det sakkyndige publikum som vil være tilstede.
2.Hvorfor ikke spare litt for å vinne enda mer ?"," Unn deg litt spenning og chansen til å vinne en" Jubel"TV !"," Hvorfor ikke slå to fluer i ett smekk ?".
3.Jammen på tide det blir litt spenning i dameserien".
4.Langt fra Polen" av amerikanerinnen Jill Godmilow hadde man sett frem til med spenning, fordi den skulle være en halvdokumentarisk fremstilling av de dramatiske begivenheter fra etableringen av Solidaritet, den polske motstand frem til idag og hvorledes Solidaritet ble behandlet i amerikansk TV.
5.Malstrøm" blir spekket med mystikk, spenning og romantikk, sier manusforfatter Michael Bird (t.v.), kjent for bl.a.
6.Malstrøm" blir, lik de britiske TVseriene som vi kjenner i Norge fra før, fullspekket med mystikk, spenning og romantikk, sier manusforfatter Michael Bird, kjent for blant annet" Onedinlinjen".
7.Alle biler med kurs for påskefjell eller hytta ved sjøen er lastet til ripa med spøk og spenning.
8.Barn trenger spenning, fart og moro de også.
9.De er ekko av en verden med forfinede følelser og hjertebankende spenning.
10.De organiske prøver vil bli analysert ved et spesiallaboratorium i Trondheim, og resultatet derfra imøteser vi med spenning, sier Arne Skjølsvold.
11.Den potensielle spenning mellom NATOs strategi og en eventuell atomvåpenfri sone i det nordiske område ville selvfølgelig bli mindre om alliansen skulle legge om strategien i retning av ikkeførstebruk.
12.Den økede spenning er en direkte følge av den åpne opptrapping av de sovjetiske våpenleveranser til Nicaragua, hevder Speakes.
13.Det knytter seg ganske stor spenning til om danskene iår vil markere seg med fartøyer i Jan Mayensonen.
14.Det ser ut til at vi selv er engasjert i den samme type virksomhet, sier senator Claiborne Pell, som i likhet med mange andre avventer CIAs forklaringer med spenning og skepsis.
15.Det står ikke til å nekte at jeg sitret av spenning da jeg så hva slags dyr som sto ved åtet, sier Skaret til Drammens Tidende.
16.Det var stor spenning i teamet under fødselen.
17.Dette systemet er slitsomt for alle parter og både barn og foreldre går i stor spenning hver gang før nytt budsjett settes opp.
18.Dette særpreget var vi nødt til å ivareta, og vi valgte å gjøre det gjennom å spille nettopp på dets motsetning, å skape en spenning mellom det gamle og det nye, sier Stoveland.
19.Efter tre år i spenning i forskjellige leirer oppstod det en merkelig tomhet da vi var befridd av Røde Kors, forteller Løvig.
20.En slik grunnleggende spenning finner vi mellom" det hellige og det menneskelige".
21.I en tid preget av spenning og motsetninger trengte verden ledere som Indira Gandhi.
22.I en verden full av lidelse, urettferdighet og nød maktet hun å leve i en fruktbar spenning mellom kravet om å vise barmhjertighet og å kjempe for rettferdighet - to viktige begreper som hun klarte bygge bro mellom.
23.I lys av den voksende internasjonale spenning, er tiltak for å begrense og redusere militærutgiftene spesielt viktige, heter det i forslaget.
24.I tillegg til de praktiske problemer som straks meldte seg, var det også iblandet en god porsjon engstelse og spenning.
25.Ja, jeg fant en meget sterk spenning i den indre bukmuskelen, bekrefter Bonnesen overfor Aftenposten.
26.Jeg kommer til å" kjøre hardt ut" for å få den vedtatt slik at den kan gå til videre behandling under denne sesjonen, og jeg imøteser det hele med stor spenning.
27.Jeg liker spenning, men jeg liker ikke kriminalitet !
28.Manuskriptet har fart og spenning og er en riktig god skrøne, sa Chamberlain som håpet at dette skal bli en underholdende actionkomedie når den er ferdig til neste Cannesfestival.
29.Med den nye brosjyren ønsker vi å presentere Oslo på en ny og ukonvensjonell måte som i bilder mer enn i ord viser byens nye ansikt og spenning efter den nyskapning som har funnet sted på aktivitetssiden, i kulturlivet og i kafe og restauranttilbudet i de siste par årene.
30.Men disse meningsforskjeller må ikke bli kilder til spenning og gjensidige bebreidelser, sier avisen.
Your last searches