Norwegian-Italian translation of sprøyte

Translation of the word sprøyte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sprøyte in Italian

sprøyte
medisinnoun siringa [f], iniezione [f], puntura [f]
  generellverb schizzare
  rengjøringverb spruzzare con il tubo per innaffiare
  væskeverb sprizzare
  agrikulturverb spruzzare
Synonyms for sprøyte
Derived terms of sprøyte
More examples
1.Bør man sprøyte haveblomstene ?
2.Dersom vi nå skulle gi efter for kravet om å sprøyte enda flere oljemilliarder inn i vår økonomi, vil vi før eller siden bli rammet av den samme krise som kjennetegner andre oljeeksporterende land.
3.Det består i at anestesilegen kan legge inn en tynn plastslange til vevrommet omkring ryggmargen og ryggmargens nerverøtter og sprøyte inn lokalbedøvende oppløsning eller morfinoppløsning.
4.Det blir en innsparing på flere millioner kroner hvert år dersom diabetikerne benytter en sprøyte to ganger.
5.Det er all grunn til å sette et spørsmålstegn ved forslaget om at en nasjon som plages av et budsjettunderskudd på 200 milliarder dollar årlig, bør sprøyte åtte milliarder dollar inn i MellomAmerika på dette tidspunkt, sier den demokratiske minoritetsleder, senator Robert Byrd.
6.Det er ikke nok å sprøyte inn penger for å bedre forholdene ved våre sykehus.
7.Det er to hovedårsaker til at vi ikke automatisk kan sprøyte alle oljeinntektene inn i fastlandsNorge.
8.Hvorfor ikke sprøyte før bringebærene modnes ?
9.Jeg fikk en sprøyte, men visste ikke hva den inneholdt...
10.Jeg var i kontakt med en italiensk lege under samlingen vi hadde med klubben tidligere iår, men han bare satte en sprøyte i meg og sa at jeg nok skulle bli bra.
11.På grunn av faren for bivirkninger har legene vært redde for å sprøyte store mengder streptokinase inn i hjertepasientenes pulsårer, heter det.
12.Utstyr for å sprøyte såkalt divergeringsmiddel over oljeflak har lenge vært i bruk, men i første rekke på fly, mindre eller mye større enn Twin Otterflyet, opplyser direktør Harald Olsen i Norsk forurensningskontroll.
13.Vi trenger ikke lenger dyrke utenlandske solbærsorter som er mottagelige for meldugg, og som vi måtte sprøyte mange ganger gjennom sommeren for å få tilfredsstillende bæravlinger, sier forsker Johannes Øydvin på Norges landbrukshøgskoles institutt for genetikk og planteforedling.
14.23åringen innrømmer også at han søndag satte en sprøyte med amfetamin på seg selv.
15.Aftenposten kunne dessuten fortelle forleden at GECO tar initiativet til etablering av et borehullsloggingselskap hvor GECOs aksjonærer skal sprøyte inn 40 millioner kroner i egenkapital.
16.Andre mener legen må få en del av skylden, han skal ha satt en smertestillende sprøyte som gikk ut for tidlig.
17.At den hadde fått en slik sprøyte, kom frem da Gleisner uttalte seg til stevneveterinæren på Bjerke senere, og samtidig også sa det i et interjuv med Trav & galopp.
18.Banken påpeker farene ved å øke antallet offentlige ansatte, mens Sentralbyrået mener at myndighetene kan sprøyte mer oljepenger inn i Norge uten at det på kort sikt vil drive prisene i været.
19.Brannvesenet berømmer beboerne for at de selv var flinke til å sprøyte vann med haveslanger på sine egne hus, slik at brannmannskapene fikk utnyttet sine slanger der det var mest bruk for dem.
20.De som bruker flere enn 2 injeksjoner med insulin pr. dag skal også få en steril sprøyte hver gang ved bekreftelse fra lege.
21.De som bruker flere enn to injeksjoner med insulin pr. dag skal også få en steril sprøyte hver gang ved bekreftelse fra lege.
22.Den andre truet Nestle med å sprøyte gift i selskapets sjokolade, dersom han ikke fikk 2,4 millioner kroner.
23.Den sovjetiske sjeftrener nektet imidlertid sitt lags lege å sette sprøyte på nordmannen.
24.Derfor forlanger ellers staute mennesker sprøyte for plombering.
25.Det ble derfor innkjøpt en stålkopp hvor sprøyte (av glass) og stålkanyler (spisser) kunne oppbevares.
26.Det er Losby Bruk som ønsker å sprøyte mellom 500 og 1000 mål plantefelter med plantegiften Glyfosat som angriper løvtrær, de fleste gressarter, ettårige urter og bregner.
27.Det er altså ikke nok bare å sprøyte inn flere penger.
28.Det er bedre å tømme kassene om vinteren, eller eventuelt sprøyte med et insektdrepende middel først, men det er jo ikke bra å sprøyte inn i fuglekassene nå om våren.
29.Det er tross alt vanlig at de fleste ungdommer får sitt første møte med narkotika ved at de tilbys å prøve en hasjpipe eller få en sprøyte.
30.Det lyktes brannvesenet å redde hovedbygningen ved å sprøyte vann på huset.
Similar words

 
 

sprøyte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sprøytesprøytendesprøytet
Indikative
1. Present
jegsprøyter
dusprøyter
hansprøyter
visprøyter
deresprøyter
desprøyter
8. Perfect
jeghar sprøytet
duhar sprøytet
hanhar sprøytet
vihar sprøytet
derehar sprøytet
dehar sprøytet
2. Imperfect
jegsprøytet
dusprøytet
hansprøytet
visprøytet
deresprøytet
desprøytet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sprøytet
duhadde sprøytet
hanhadde sprøytet
vihadde sprøytet
derehadde sprøytet
dehadde sprøytet
4a. Future
jegvil/skal sprøyte
duvil/skal sprøyte
hanvil/skal sprøyte
vivil/skal sprøyte
derevil/skal sprøyte
devil/skal sprøyte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sprøytet
duvil/skal ha sprøytet
hanvil/skal ha sprøytet
vivil/skal ha sprøytet
derevil/skal ha sprøytet
devil/skal ha sprøytet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sprøyte
duville/skulle sprøyte
hanville/skulle sprøyte
viville/skulle sprøyte
dereville/skulle sprøyte
deville/skulle sprøyte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sprøytet
duville/skulle ha sprøytet
hanville/skulle ha sprøytet
viville/skulle ha sprøytet
dereville/skulle ha sprøytet
deville/skulle ha sprøytet
Imperative
Affirmative
dusprøyt
viLa oss sprøyte
deresprøyt
Negative
duikke sprøyt! (sprøyt ikke)
dereikke sprøyt! (sprøyt ikke)
Your last searches