Norwegian-Italian translation of stå fast ved

Translation of the word stå fast ved from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stå fast ved in Italian

stå fast ved
meningverb attaccarsi a, essere fedele a
  politikkverb aderire
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Strandlinje vil fremskaffe konkrete tilbud om andre tomter, slik at det i lengden blir politisk umulig å stå fast ved at Bestumkilen er eneste godtagbare alternativ.
2.De klarer ikke å sortere ut hvilke følelser de skal stå fast ved.
3.Det har virket som om ikke vitnene har våget å stå fast ved det alibiet de i utgangspunktet ga Bakke, sa Kjensli.
4.Dette er riktig prinsipp som man må stå fast ved.
5.Han poengterte at forholdene idag er langt rensligere, og at Høyre vil stå fast ved reformene.
6.Men sosialdemokratene ønsket åpenbart å stå fast ved forsvarsforliket som er inngått med regjeringespartiene.
7.Norsk Lærerlag besluttet på landsstyremøte torsdag å stå fast ved det omstridte vedtaket fra desember ifjor der organisasjonen går inn for å oppheve karaktersystemet i ungdomsskolen på lengre sikt.
8.Sjefredaktør Ramberg uttaler at IPIkomiteen hele tiden har opptrådt i forståelse med Utenriksdepartementet og at man efter nye konsultasjoner med UD har besluttet å stå fast ved det opprinnelige vedtak.
9.Denne forpliktelse vil vi selvfølgelig stå fast ved skal bli oppfylt.
10.Det ga ham styrke til å stå fast ved det han mente var rett, uansett motstand.
11.Reagan minnet Martens om at alliansens vilje til å stå fast ved tidligere korsveier i høy grad har bidratt til å overtale SovjetUnionen til å vende tilbake til forhandlingsbordet.
Your last searches