Norwegian-Italian translation of stå i strid

Translation of the word stå i strid from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stå i strid in Italian

stå i strid
meningverb cozzare, essere in contrasto
Similar words

 
 

More examples
1.Hun skrev til Handelsdepartementet som statsråd for FAD i 1981 og presiserte at det ikke er meningen at bruk av NSB reisebyrå skal stå i strid med et normalt konkurranseforhold.
2.I et nytt sirkulære presiserte hun at bruk av NSB reisebyråer ikke skulle stå i strid med vanlig konkurranse.
3.Nedbygging av grønne lunger og friområder samt tvangsfortetting vil stå i strid med det overordnede målet om å øke trivselen og livsstandarden for byens befolkning.
4.Opp gjennom årene har en rekke statsråder forsøkt å få bukt med NSBmonopolet, og da Sissel Rønbeck var statsråd for FAD i 1981, skrev hun til Handelsdepartementet og presiserte at bruk av NSB ikke skulle stå i strid med et normalt konkurranseforhold.
5.Dette betyr meget enkelt at all fagundervisning skal tjene det overordnede mål, og selvfølgelig ikke på noe måte stå i strid med overordnede mål.
Your last searches