Norwegian-Italian translation of stønne

Translation of the word stønne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stønne in Italian

stønne
verkverb gemere
Synonyms for stønne
More examples
1.De siste ordene han klarte å stønne frem, var at samtlige gjess i Frankrike skulle bøte med livet, og det på denne hans dødsdag.
2.Totalt 42 195 meter på New Yorkasfalten og det i et ekstra varmt og fuktig sommervær som fikk selv de mest rutinerte løpere til å stønne oppgitt.
3.For å hoie, stønne og pipe.
Similar words

 
 

stønne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stønnestønnendestønt
Indikative
1. Present
jegstønner
dustønner
hanstønner
vistønner
derestønner
destønner
8. Perfect
jeghar stønt
duhar stønt
hanhar stønt
vihar stønt
derehar stønt
dehar stønt
2. Imperfect
jegstønte
dustønte
hanstønte
vistønte
derestønte
destønte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stønt
duhadde stønt
hanhadde stønt
vihadde stønt
derehadde stønt
dehadde stønt
4a. Future
jegvil/skal stønne
duvil/skal stønne
hanvil/skal stønne
vivil/skal stønne
derevil/skal stønne
devil/skal stønne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stønt
duvil/skal ha stønt
hanvil/skal ha stønt
vivil/skal ha stønt
derevil/skal ha stønt
devil/skal ha stønt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stønne
duville/skulle stønne
hanville/skulle stønne
viville/skulle stønne
dereville/skulle stønne
deville/skulle stønne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stønt
duville/skulle ha stønt
hanville/skulle ha stønt
viville/skulle ha stønt
dereville/skulle ha stønt
deville/skulle ha stønt
Imperative
Affirmative
dustønn
viLa oss stønne
derestønn
Negative
duikke stønn! (stønn ikke)
dereikke stønn! (stønn ikke)
Your last searches