Norwegian-Italian translation of størkne

Translation of the word størkne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

størkne in Italian

størkne
melkverb cagliare
Anagrams of størkne
More examples
1.Jo lenger man venter, dess lettere har oljen for å emulgere eller den kan størkne eller bli tungtflytende.
2.Straks han kom inn blant skyggene igjen, ville de sikkert størkne og bli til nye furer i dette fjes fra fortiden.
3.En av grunnene er at de samme grønne ikke vil risikere å størkne i hverken regjeringssamarbeid på statsbasis, eller innenfor de såkalte Länder.
4.Jeg kjemper meg frem i motbydelig fokus langs første stakitt allerede i faretruende ferd med å størkne.
Similar words

 
 

størkne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) størknestørknendestørknet
Indikative
1. Present
jegstørkner
dustørkner
hanstørkner
vistørkner
derestørkner
destørkner
8. Perfect
jeghar størknet
duhar størknet
hanhar størknet
vihar størknet
derehar størknet
dehar størknet
2. Imperfect
jegstørknet
dustørknet
hanstørknet
vistørknet
derestørknet
destørknet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde størknet
duhadde størknet
hanhadde størknet
vihadde størknet
derehadde størknet
dehadde størknet
4a. Future
jegvil/skal størkne
duvil/skal størkne
hanvil/skal størkne
vivil/skal størkne
derevil/skal størkne
devil/skal størkne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha størknet
duvil/skal ha størknet
hanvil/skal ha størknet
vivil/skal ha størknet
derevil/skal ha størknet
devil/skal ha størknet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle størkne
duville/skulle størkne
hanville/skulle størkne
viville/skulle størkne
dereville/skulle størkne
deville/skulle størkne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha størknet
duville/skulle ha størknet
hanville/skulle ha størknet
viville/skulle ha størknet
dereville/skulle ha størknet
deville/skulle ha størknet
Imperative
Affirmative
dustørkn
viLa oss størkne
derestørkn
Negative
duikke størkn! (størkn ikke)
dereikke størkn! (størkn ikke)
Your last searches