Norwegian-Italian translation of støte bort

Translation of the word støte bort from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støte bort in Italian

støte bort
gjøre fremmendeverb alienare, estraniare
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en balansegang, for meget av det gode kan støte bort velgere.
2.Hver enkelt situasjon må vurderes spesielt, og en kan støte bort i vanskelige avveininger, hvor det ikke finnes fasitsvar.
3.Jesse Jacksons hyldest til f.eks. Fidel Castro kan støte bort mange velgere, tror kritikerne.
4.Men på den annen side er det en utbredt frykt for at han kan støte bort andre tradisjonelle demokratiske velgergrupper, først og fremst jøder.
Your last searches