Norwegian-Italian translation of stadfeste

 
 

More examples
1.I 1982 avslo Miljøverndepartementet å stadfeste reguleringsplanen for ny boligbebyggelse på Hengseng, Bygdøy.
2.Jeg synes vi skylder pasientene såpass som å stadfeste hvorvidt det er underskudd på tryptofan som er årsak til problemene, påpeker Skaug, som også poengterer de økonomiske samfunnsbesparelser som ligger involvert i dette behandlingsopplegg.
3.Nei, svarer Barneombudets kontorsjef, men legger til at formålet med denne loven er å stadfeste at det ikke er akseptert i vårt samfunn å slå barn.
4.Bilorganisasjonene venter nå på en kjennelse fra lagmannsrettens kjæremålsutvalg som skal stadfeste eller oppheve namsrettens kjennelse som gikk ut på at bilorganisasjonene ikke hadde anledning til å oppfordre sine medlemmer til bare å handle bensin hos Norol.
5.Byggmestrene har som kjent erklært at de ikke vil ta inn lærlinger før kontraktørproblemet er løst, derfor synes jeg det bare er rett og rimelig å få stadfeste at de ikke inngår avtaler med kontraktører.
6.Bystyret reagerte mot at fylkesmannen som skal stadfeste omreguleringen, i et brev til bystyret har argumentert for bevaring som friluftsområde.
7.Daniel Ortega, formannen i regjeringsjuntaen, brukte også uttrykk da utenrikskomiteen møtte ham, som gjorde at man fikk en slik følelse fordi han snakket om at valget ville stadfeste revolusjonen.
8.De andre spørsmål er hvorvidt nasjonalforsamlingen vil stadfeste de 27 dødsdommene den skal ta stilling til, om unntakstiltstanden blir forlenget i juli og hvilke kår demokratiet og menneskerettighetene vil få dersom den oppheves.
9.De håper å stadfeste sitt OLkandidatur der gjennom en plass blant de seks beste.
10.Det flykter fra seg selv, i frykt for å være alene og å være seg selv - eller søker frenetisk efter andre, som skal stadfeste at det er til.
11.Dette er å stadfeste en hårreisende praksis.
12.For ytterligere å stadfeste sin fiendtlighet overfor næringslivet fikk Arbeiderpartiet flertall for ikke å tillate en rekke butikker å holde søndagsåpent i julehandelen.
13.Han understreket også hvor stor usikkerheten er om hvilken vestevne Europa egentlig har i overskuelig fremtid og mente det er meget vanskelig å stadfeste hva som vil være den riktige porsjon vekst for å komme ut av krisen.
14.Hun minner om at det i år er 25 år siden Stortinget enstemmig vedtok å stadfeste ILOkonvensjonen om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere.
15.I forbindelse med endringer i bygningsloven ga Miljøverndepartementet kommunene adgang til selv å stadfeste reguleringsplaner.
16.I mitt alternativforslag til ny fremmedlov foreslår jeg at den som skal bortvises eller utvises, skal fremstilles for forhørsretten, som så skal stadfeste eller oppheve vedtaket.
17.Namsrettens administrering av tvangssalg vil på samme måte bli vesentlig mer komplisert, idet det ikke lenger vil være mulig å stadfeste et bud på hele eiendommen, som også på tvangsauksjon må selges seksjonsvis til flere kjøpere.
18.Næringslivet samt private og offentlige utbyggere har tapt millionbeløp fordi fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke har kapasitet til å stadfeste reguleringsplaner og behandle klager på bygningsrådssaker.
19.Ressursknapphet og forvaltningsmessige hindringer gjør det imidlertid vanskelig å stadfeste eksakte tall.
20.Torsdag krevde Smith at regjeringen må gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse av skjelettene for å stadfeste alderen nøyaktig.
21.UNDER mottoet" Stoltere, sterkere og bedre" samles USAs republikanske parti idag til sin stormønstring foran presidentvalget, partikonventet som skal stadfeste Ronald Reagans kandidatur til hans andre fireårsperiode i Det hvite hus.
22.Videre er det betenkelig at partiene i sin argumentasjon synes å ha glemt det faktum at Nordstrandsplatået også er en naturlig del av Oslo syd, og at sentrale politiske organer plikter å fatte vedtak basert på helhetsløsninger, og ikke som nå, gi inntrykk av å stadfeste lokale utspill.
23.Advokat Amundsen hevdet at NIF må frifinnes i erstatningsspørsmålet, og at retten må stadfeste diskvalifikasjonen av Vindenes.
24.Bakgrunnen for forslaget er miljøvernminister Rakel Surliens klare uttalelse om at departementet aldri vil komme til å stadfeste en reguleringsplan for NOROL i Bestumkilen.
25.Direktør Kjell Røvik i Bergesen d.y.gruppen kan ikke stadfeste verdien av oljelastene eller hvor mye olje rederiet har fraktet til SydAfrika i denne perioden.
26.Kommunenes praktisering av barnehaveloven av 1975 synes å stadfeste påstanden om at det i økonomiske innstrammingsperioder er de svake grupper som blir prioritert lavest.
27.Kommunikasjonsrådmann Thorleif Haug i Oslo ber nå kommunikajonsutvalget stadfeste økningen i antall reservedrosjer fra 275 til 375.
28.Landsmøtet og forbundsledelsen har nå bragt en skam og vanære over vårt forbund som nærmest må ansees som uopprettelig, sier tidligere formann Leif Vetlesen i Norges Krigsseilerforbund, efter at forbundets landsmøte i Bergen nylig vedtok å stadfeste eksklusjonen av Ingvald Wahl.
29.Likevel er jeg skuffet over at hverken Regjeringen eller Stortinget maktet å stadfeste et så selvsagt prinsipp som likebehandling mellom næringer.
30.Men bare nærmere analyser kan stadfeste om det er det samme sprengstoffet som ble brukt mot moskeen.
Your last searches