Norwegian-Italian translation of stadig

Translation of the word stadig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stadig in Italian

stadig
beskyttelseadjective assicurato
  posisjonadjective fisso, stabile, fermo, saldo
  kroppadjective robusto, ben piantato, corpulento, forte
  oppførendeadjective stabile, contegnoso, posato
Synonyms for stadig
Derived terms of stadig
Examples with translation
Livet blir stadig mer komplekst.
Dette er et tema som blir stadig mer populært.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Aksjon venteliste" er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
3.Bedriftsmessig" kan vi løse vår situasjon ved å lukke stadig flere studieveier.
4.Den amerikanskstøttede aggresjonen med fare for invasjon og støtte til Contras", geriljaen som opererer stadig dristigere fra Honduras og Costa Rica.
5.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
6.Det at du ikke stadig har skjenket døden din konstante tanke, har ikke gitt en høy nok pris til hvert lite øyeblikk av ditt liv.
7.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
8.Det hvite mindretallsregimets økonomiske overtak i det sydlige Afrika aksepteres stadig mer av svake, sorte nasjoner i nabolaget.
9.Det solide demokrati" virker stadig fjernt, og kanskje fjernere enn Pinochets valgdato om fem år.
10.Dette er et krav som stadig blir mer høylytt.
11.Dynastiet"s produsent driver visstnok en stadig talentjakt for å få fylt opp ledige biroller, efterhvert som skuespillere trekker seg og handlingen i TVserien må justeres.
12.Et stadig stigende antall Osloborgere er nå ikke lenger villige til å ofre flere nærfriområder eller ferdselsområder, hverken for det ene eller annet formål, og altså selv ikke for bevaring av hver eneste tomme av Marka".
13.Familiene får stadig vekk høre hvor etisk høyverdig og bra det er å utføre fosterdiagnostikk, uten etiske motforestillinger fra såkalt kompetent hold, dvs. fra genetikerne".
14.For vårt vedkommende er vi av den oppfatning at det nok stadig er en lang veg å gå før man eventuelt kan komme fram til en samling, om det nå i det hele tatt vil være mulig.
15.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
16.Forsørgelse" er jo ofte et argument for høyere lønn, noe som allerede Margrete Bonnevie fremholdt i 1950årene og som stadig er like aktuelt, sier Bjørg Aase Sørensen.
17.God design har blitt et stadig mere betydningsfullt konkurransemiddel, ikke minst internasjonalt.
18.I betraktning av den stadig økende praktiske betydning av meteorologien er det ønskelig at de forskjellige lands regjeringer får en sterkere innflytelse på organisasjonens arbeide.
19.I tillegg til dette blander debatten stadig sammen etiske spørsmål ved befruktning utenfor livmoren og befruktning ved sædoverføring der sædgiveren er en annen enn barnets juridiske far.
20.Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
21.Jeg er stadig like opptatt av idrettens plassering i samfunnet, den økende profesjonaliseringen og en rekke andre forhold som ennå ikke er klart definerte.
22.Jeg tror at det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
23.Jeg tror det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
24.Masqualero" spilte seg inn i publikums bevissthet allerede ifjor, og siden opptakene til platen som gruppen har tatt navn efter, må det bare fastslås at kvintetten stadig er blitt fastere, sikrere på seg selv og sine musikalske virkemidler.
25.Med de planlagte utbygningene av norske energiforekomster, vil energileveransene bli et stadig viktigere berøringspunkt mellom Norge og EF.
26.Men tendensen går også ut på at stadig flere saker rubriseres under denne kategorien.
27.Og de forskjellige kunstanmeldere ble stadig like forbløffet når Tor Hoffs verker dukket opp på en utstilling, gjerne efter at kunstneren ikke hadde vært representert offentlig på en stund.
28.Oljearbeiderne er ensomme og ulykkelige" og gruer for" å komme hjem til de helvetes antiseptiske baderommene hvor konene har laina opp beautykrukkene i rekker og rad, men stadig gråere blir de".
29.Rollespillet blir stadig utvidet.
30.Seadrake" - den norske lastebilfergen som er innblandet i en dansk arbeidskonflikt - er stadig blokkert.
Your last searches