Norwegian-Italian translation of stanse

Translation of the word stanse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stanse in Italian

stanse
metallerverb stampare a caldo
Synonyms for stanse
Derived terms of stanse
Anagrams of stanse
More examples
1.Arbeiderpartiet går her inn for at NATO skal stanse utplasseringen dersom SovjetUnionen går tilbake til forhandlingsbordet i Geneve.
2.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
3.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
4.Det synspunkt Arbeiderpartiet har fremmet - og som vi forstår at mellompartiene langt på vei er enige i - tar utgangspunkt i at både NATO og Warszawapakten må stanse utplasseringen av nye atomraketter som et forsøk på å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i Geneve i gang igjen.
5.For å bidra til å stanse en ny flyktningeflom, er det eneste fornuftige å opprette normale forbindelser med Vietnam og å gjenoppta den økonomiske støtten.
6.Hva kan vi samlet gjøre for å stanse narkotikabølgen ?" er temaet for fellesaksjonen, som Landsforbundet mot Stoffmisbruk igangsetter lørdag 5. mai 1985.
7.Sladder" Norge disse reklameinnslagene vil sendingene sikkert stanse - fordi de økonomisk er basert på reklame.
8.Som lege var det naturlig for han å stanse ved spørsmålet.
9.Traktat Nå" krever også at Regjeringen iverksetter arbeide for å få USA til å stanse utplasseringen av nye sjøbaserte krysserraketter.
10.Å, om en kunne finne et slikt vidundermiddel for en håpløst syk menneskeslekt som nu lider av sin egen brøde, uten å kunne stanse !
11.Alle militære aksjoner vil stanse fra og med midnatt 23. desember til midnatt 30. desember.
12.Bare det å stanse reduksjonen av arbeidsplasser i privat sektor er en omfattende oppgave i seg selv.
13.Den eneste måten du kan stanse bøller på, er ved å bruke bøller selv, forkynte han og bad tilhengere holde seg i konstant beredskap for å slå til på kort varsel hvis noen skulle forsøke å åpne skoleportene.
14.Dersom Oslo sier nei til legeavtalen, vil vi øyeblikkelig stanse all legevaktkjøring og stenge Oslo kommunale legevakt.
15.Dessverre har folk det så travelt at de ikke har tid til å stanse opp og studere disse små kunstverkene.
16.Det er fremstilt som om enkelte sagbruk må stanse fordi vi ikke leverer tømmer, men det er ikke riktig, sier formannen i Glommen Skogeierforening, Halvor Svenkerud, til Aftenposten.
17.Det finnes dem som forsøker å stanse sosialismen med en doktrinær, skjematisk holdning og ser kjetteri i enhver aktivitet som ikke passer inn i dette skjemaet, sa han.
18.Det kan ikke bli snakk om å stanse de militære operasjonene, sa Guardado til journalistene som besøkte en geriljaleir nord for hovedstaden.
19.Det vil ta flere dager før brønndreperne kan ha planer klare for hvordan de vil stanse utblåsningen.
20.Det ville være uriktig å stanse en mann i en karriere som han er kvalifisert til bare fordi han er presidentens sønn, er et argument man stadig støter på.
21.Efter at det i mai ble klart hvilken vei det gikk i første halvår, sa jeg som styreformann fra om at styret måtte stanse sine aksjesalg.
22.Eller til simpelthen å stanse spillingen fra tid til annen og kritisere og vurdere tema, fortelling og bilde.
23.Er dere villige til stanse ?
24.Et annet punkt Selmerministeriet ble dømt for, unnlatelse av å fullbyrde beslutningen om bevilgninger til" Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbruk" var nok ment som et forsøk på å stanse forberedelser til noe som kunne bli borgerkrig, bemerker Knut Selmer.
25.For meg er det naturlig å stanse opp ved denne årstiden.
26.Forsøkene på å stanse terroristene har høyeste prioritet.
27.Hva hvis Sterling ikke får dispensasjon til å fly med DC8 efter 1. januar neste år, vil da flyvningene med Star Tours og Fritidsresors charterturister til Florida stanse ?
28.Hvalfangstspørsmålet har sikkert flere sider enn den Greenpeace trekker frem, men i det store og hele burde det være rimelig fra norsk side å stanse hvalfangsten, mener han.
29.Hvis det er riktig at politiet i lang tid har kartlagt narkotikamiljøet på installasjonene og hatt kjennskap til misbruk, synes jeg det er betenkelig at politiet ikke finner det mer formålstjenlig å stanse de mistenkte før de kommer på plattformene.
30.Hvis man nå skulle få bekreftet at overgrepene mot tamilene bare øker i grad og grusomhet, slik støttegruppen for tamilene hevder, kan det da bli aktuelt å stanse bistandsprosjekter Sri Lanka ?
Similar words

 
 

stanse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stansestansendestanset
Indikative
1. Present
jegstanser
dustanser
hanstanser
vistanser
derestanser
destanser
8. Perfect
jeghar stanset
duhar stanset
hanhar stanset
vihar stanset
derehar stanset
dehar stanset
2. Imperfect
jegstanset
dustanset
hanstanset
vistanset
derestanset
destanset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stanset
duhadde stanset
hanhadde stanset
vihadde stanset
derehadde stanset
dehadde stanset
4a. Future
jegvil/skal stanse
duvil/skal stanse
hanvil/skal stanse
vivil/skal stanse
derevil/skal stanse
devil/skal stanse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stanset
duvil/skal ha stanset
hanvil/skal ha stanset
vivil/skal ha stanset
derevil/skal ha stanset
devil/skal ha stanset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stanse
duville/skulle stanse
hanville/skulle stanse
viville/skulle stanse
dereville/skulle stanse
deville/skulle stanse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stanset
duville/skulle ha stanset
hanville/skulle ha stanset
viville/skulle ha stanset
dereville/skulle ha stanset
deville/skulle ha stanset
Imperative
Affirmative
dustans
viLa oss stanse
derestans
Negative
duikke stans! (stans ikke)
dereikke stans! (stans ikke)
Your last searches