Norwegian-Italian translation of stappe

Translation of the word stappe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stappe in Italian

stappe
generellverb infilare
  slurvetverb ficcare
  puteverb imbottire
  sluttverb arrestare, fermare
  aktivitetverb cessare, finire, smettere, terminare
  møblerverb tappezzare
  trafikkverb ostruire, bloccare
  rørelseverb mettere, ficcare [informal], cacciare [informal]
  klærverb rammendare
  personverb fermare
Synonyms for stappe
Derived terms of stappe
More examples
1.Vi kan ikke stappe den polske gåsen så full av tyskere at den får fordøyelsesbesvær," var det bilde som den matglade Churchill brukte.
2.Det er som å stappe penger i et rottehull, sier den demokratiske senator Patrick Leahy.
3.Eller stappe tyggegummi i nøkkelhullet : en dag eller en natt står redaktør StenTure Jensen der med fotograf og vil inn.
4.Fra gammelt av brukte man også poser av tøy til å stappe pølse i, og det går an å forsøke å koke / steke pølsedeigen i form i vannbad.
5.Hver buss har en egen medhjelper for å" stappe" passasjerene på plass.
6.Mennesket som gjennomfører et måltid ved å stappe i seg ett kilo mat med fingrene på rekordtid og dermed blir i stand til å nå et hvilket som helst kommunikasjonsmiddel til en hvilken som helst tid.
7.Noen kveler anklagene med eventuelt å stappe avispapir nede ved gulvkanten til ytterveggene i håp om at det skal hjelpe.
8.Under torskefisket besto dagligkosten av fersk og lettsaltet fisk, fiskekaker og fiskeball, lever og poteter og stappe.
9.Vi kan ikke stappe den polske gåsen så full av tyskere at den får fordøyelsesbesvær," var det bilde som den matglade Churchill brukte.
10.Det er helt uakseptabelt at barnehavekøen skal reduseres med å" stappe" flere unger i hver barnehave.
11.Vi skal stappe underholdning ned i verdens mest sørgmodige kyststripe, og ingen steder er folk mer opptatt av fjernsynet enn i dette lille landet vårt.
12.Altså langt fra å" stappe" barn inn i barnehavene.
13.Arbeidsløs ungdom gjemmes også bort ved å stappe flere folk inn i hver klasse i den videregående skolen, noe som bare fører til dårligere undervisning, som igjen fører til større vanskeligheter på arbeidsmarkedet i fremtiden.
14.Det er langt fra vedtatt å" stappe" barn inn i barnehavene, poengterer barnehavenevndens formann.
15.Det hyggelige bordet viste seg å stå midt på gulvet, et bitte lite bord, hvis ben ikke på noen måte hadde samme lengde, og det første vi måtte foreta oss var å stappe papir under det korteste.
16.Egil Aarvik var tidlig ute med å gjøre det til en ideologi, og da han nylig utgav den siste av sin mange bøker," Smil i alvor", holdt han opp for oss at dette var en rik epoke, som tross feilgrep og tildels klønethet på borgerlig side, bar bud om at den tid er forbi da ett parti i sin maktfullkommenhet kan stappe sine løsninger ned i halsen på et sterkt mindretall.
17.Pressen benyttes til å stappe krutt ned i granater, og opereres av en operatør som sitter i et annet rom bak en tykk betongvegg.
18.Ser ein på vidaregåande skular, nyttar det heller ikkje der å stappe inn nye, svære fagområde eller delområde i norsken.
19.Spørsmål om effektivitet eller hvor mye teori man kan stappe inn, lar jeg ligge.
Similar words

 
 

stappe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stappestappendestappet
Indikative
1. Present
jegstapper
dustapper
hanstapper
vistapper
derestapper
destapper
8. Perfect
jeghar stappet
duhar stappet
hanhar stappet
vihar stappet
derehar stappet
dehar stappet
2. Imperfect
jegstappet
dustappet
hanstappet
vistappet
derestappet
destappet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stappet
duhadde stappet
hanhadde stappet
vihadde stappet
derehadde stappet
dehadde stappet
4a. Future
jegvil/skal stappe
duvil/skal stappe
hanvil/skal stappe
vivil/skal stappe
derevil/skal stappe
devil/skal stappe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stappet
duvil/skal ha stappet
hanvil/skal ha stappet
vivil/skal ha stappet
derevil/skal ha stappet
devil/skal ha stappet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stappe
duville/skulle stappe
hanville/skulle stappe
viville/skulle stappe
dereville/skulle stappe
deville/skulle stappe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stappet
duville/skulle ha stappet
hanville/skulle ha stappet
viville/skulle ha stappet
dereville/skulle ha stappet
deville/skulle ha stappet
Imperative
Affirmative
dustapp
viLa oss stappe
derestapp
Negative
duikke stapp! (stapp ikke)
dereikke stapp! (stapp ikke)
Your last searches