Norwegian-Italian translation of stemme

Translation of the word stemme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stemme in Italian

stemme
musikk - instrumentverb accordare
  rettsvitenskapverb citare in giudizio
Synonyms for stemme
Derived terms of stemme
altstemme, frata stemmerett, bestemme, bestemme mengden av, bestemme på forhånd, bestemme seg, bestemmende, bestemmende faktor, bestemme i forveien, bestemmelse, bestemmelse i artiklene, bestemmelsessted, bestemmelsesord, mangel på overensstemmelse, manglende overensstemmelse, forutbestemme, forutbestemmende, forutbestemmelse, gi stemmeret, i overensstemmelse med, istemme, istemme med, ikke kunne bestemme seg, ikke stemme overens, jastemmer, med halvkvalt stemme, medbestemmelsesrett, neistemme, neistemmer, overensstemme, overensstemmende, overensstemmelse, overstemme, selvbestemmelsesrett, skrukkete stemme, summing av stemmer, stemmebånd, stemmebånds-, stemmegaffel, stemme med
More examples
1.Alle til urnene 17. juni"," Å stemme er ditt borgerlige ansvar"," Vi arbeider sammen og vi velger sammen".
2.Den norske regjering har gjort det klart at den er rede til å stemme for en" frys"ordning som et ledd i en kontrollbar samlet nedrusTningsavtale.
3.Der går trikken, mamma, og hør hvor høy stemme jeg har !
4.Drikker dere virkelig denslags i Norge ?" spurte hun med grøtet stemme og lengtet kanskje allerede efter cola og hamburger.
5.Du er alltid så flink til å få kassen til å stemme.
6.Du vet at jeg hadde lyst til å høre på han Ivar, jeg også", lyder vertens stemme under kaffedrikkingen.
7.En klar majoritet har gitt sin stemme til Grete Waitz, Norges løperdronning.
8.En streng, et strøk, en stemme" var arbeidstittelen på forestillingen som er laget for TV og skapt som en harmonisk treklang.
9.En så humørsyk stemme at den nesten spaserte på egne bein ut av radioen" (Dagbladet) eller" sprudler av yndig charme og heller i neste øyeblikk potter rett ut av vinduet".
10.Frys"forslaget har allerede vært oppe til komitebehandling på FNplanet, og sammen med seks andre land deriblant Nederland avsto Norge fra å stemme.
11.Gamlingen paa Tinge, skal faa stemme trygt og kjækt, bagom Rifleringe, af vor unge Slægt.
12.Hvis det var valg imorgen, er det da absolutt sikkert at De ville stemme på samme parti som sist, eller ville de overveie om De ville stemme på et annet parti, eller ville De kanskje ikke stemme, eller er usikker på hva De ville gjøre ?
13.Idag sier GeddeDahl at denne tilstand kunne stemme sånn noenlunde dengang han var 40, men nå føler han seg stort sett på rette hylle.
14.Ingen oppriktig menneskelig stemme bør kveles.
15.Ja, vi er for Skådalen, og kommer til å stemme for at Skådalen blir bygd med en gang.
16.Jeg kan ikke forstå hvordan en katolikk med god samvittighet kan stemme på en kandidat som klart støtter abort.
17.La oss tenke oss at det kan være aktuelt for det partiet De vil stemme på å inngå listeforbund med andre partier.
18.Når så også en firedel av de ikke lenger vet hva de skal stemme på...".
19.Regiassistent" er Ragnhild Hilt, og Odd Furøys stemme høres fra" lysmesterens" plass.
20.Stem, hvis du ønsker å sulte"," Vi vil stemme når Walesa er kanditat" eller" Kast ikke bort tiden, bli hjemme".
21.Tendresse et passion" - kjærlighetens mange nyanser fra ømhet til lidenskap og begjær, er hva Catherine Sauvages sanger handler om, og man skal visselig ha et hjerte av stein hvis man ikke lar seg bevege av hennes varme, litt hese og sensuelle stemme, sier begeistrede anmeldere.
22.Totenwald" - som nå foreligger i en ny utgave i Forbundsrepublikken - gir et bilde av de redsler mange ikke trodde på det er en bok uten patos, uten hevet stemme, uten angrep på noen, bare en høyst sannferdig og personlig skildring av hva en kunstner opplevde i det Herrens år 1938.
23.USAs FNambassadør Jeane Kirkpatrick sa at det bare var" overdreven sprogbruk" i teksten som hindret henne i å stemme for resolusjonen.
24.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
25.Vennen" gikk ut et ærend, og ikke lenge efter meldte" Norvik" seg på telefonen fra Oslo, med forkjølet stemme og megen skurring på linjen - alt var iorden !
26.Where is My Man" Earthas første plate på 18 år, ble en millionselger, og den nye LPen," I love Men" (utvilsomt gjensidig), har bragt henne opp på hitlistene nok en gang det dreier seg om en kombinasjon av hete danserytmer og moderne sound som bakgrunn for Eartha Kitts helt spesielle stemme.
27.(NTBRB) Det danske Folketinget blokkerte torsdag videre utbetalinger til NATOs infrastrukturprogram ved at regjeringspartiene avsto fra å stemme over et sosialdemokratisk forslag.
28.(NTBReuterAFP) Irans religiøse leder ayatollah Khomeiny troppet opp i et stemmelokale i Teheran tidlig søndag morgen og avga stemme ved valget på de 270 nye medlemmene i landets nasjonalforsamling, Majlis.
29.Absolutt, lød Johns stemme.
30.Alle mennesker tilhører en art og nedstammer fra en felles stemme.
Similar words

 
 

stemme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stemmestemmendestemt
Indikative
1. Present
jegstemmer
dustemmer
hanstemmer
vistemmer
derestemmer
destemmer
8. Perfect
jeghar stemt
duhar stemt
hanhar stemt
vihar stemt
derehar stemt
dehar stemt
2. Imperfect
jegstemte
dustemte
hanstemte
vistemte
derestemte
destemte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stemt
duhadde stemt
hanhadde stemt
vihadde stemt
derehadde stemt
dehadde stemt
4a. Future
jegvil/skal stemme
duvil/skal stemme
hanvil/skal stemme
vivil/skal stemme
derevil/skal stemme
devil/skal stemme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stemt
duvil/skal ha stemt
hanvil/skal ha stemt
vivil/skal ha stemt
derevil/skal ha stemt
devil/skal ha stemt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stemme
duville/skulle stemme
hanville/skulle stemme
viville/skulle stemme
dereville/skulle stemme
deville/skulle stemme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stemt
duville/skulle ha stemt
hanville/skulle ha stemt
viville/skulle ha stemt
dereville/skulle ha stemt
deville/skulle ha stemt
Imperative
Affirmative
dustem
viLa oss stemme
derestem
Negative
duikke stem! (stem ikke)
dereikke stem! (stem ikke)
Your last searches