Norwegian-Italian translation of stenge av

Translation of the word stenge av from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stenge av in Italian

stenge av
elektrisk apparatverb spegnere
  maskinverb spegnere, arrestare
  elektrisitet verb tagliare
Anagrams of stenge av
Similar words

 
 

More examples
1.Selv om sykehuset er innstilt på å løse kapasitetskrisen i samarbeide med de statlige og kommunale myndigheter innenfor rammen av 45 millioner kroner avsatt til avlastningstiltak efter Reitgjerdetnedleggelsen, foretrekker vi heller å stenge avdelinger enn å forringe behandlingstilbudet ved å ta i bruk tvangsmidler, sier Stang.
2.De rykket inn for å stenge av grenseområdet mellom Afghanistan og Pakistan, men har ikke lykkes i det.
3.De ønsker ikke å stenge av hensyn til de kunder som er trofaste og fortsatt fyller hos" boikottstasjonene".
4.Flere tusen bønder fra Bretagne i VestFrankrike aksjonerte tirsdag mot regjeringens og EFs landbrukspolitikk ved å stenge av jernbaneforbindelsene til og fra landsdelen.
5.For på Oksvald på Nesodden tittet en blåveis i full blomst opp mot Kari Krogh da hun igår var ute på sommerstedet Kråkestrand for å stenge av vannet for vinteren.
6.Hvis du gjorde din plikt som leder og satte deg inn i 26 og 27 i Arbeidsmiljøloven ville du forstå hvorfor gruppevern ombudet snakket om å stenge avdelingen for inntak av nye pasienter.
7.Hvor populær han blir ved å ta folk i radioog fjernsynssporten ut i streik, gjenstår å se, men ramaskriket blir neppe så høyt som da AF for noen år siden ville stenge av strømmen for store deler av landet.
8.I en krisesituasjon kan portene stenge av elveløpet på 30 minutter, og barrieren er beregnet å redusere faren for en storflom i sentrale deler av London fra 1 på 50 til 1 på 1000.
9.Lysverket var også på stedet for å stenge av strømmen på grunn av fare for kortslutninger.
10.Men nå og da, kanskje en gang i måneden, kommer det et støt som får en til å fyke opp og stenge av gassen eller rett og slett å ta seg ut av huset - for alle tilfelles skyld.
11.Også noen få andre, mindre forretninger i Oslo ble skjærtorsdag bedt om å stenge av politiet, og denne anmodning ble efterfulgt.
12.Oppegård formannskap sier om trafikksaneringsplanen, som forøvrig skal fremlegges for Oslo formannskap med det første, at det er prinsipielt galt å stenge av en av de tre eksisterende og sterkt tiltrengte innfartsveiene til Oslo før kapasiteten på de to gjenværende er blitt forbedret.
13.Systemet isolerer seg ved å stenge av nesten all inn og utmatning av informasjoner.
14.Uhellet oppsto i den lange Hagabakken ved Hofstad skole i Asker, og Asker brannvesen sørget øyeblikkelig for å stenge av trafikken både mot Oslo og mot Drammen fordi man fryktet eksplosjon.
15.stenge av NRK !
16.Bedriften nektet å stenge av pumpen.
17.De fleste steder har vi begrenset oss til bare å stenge av vannet, forteller underbrannmester Arne Huseby, til Aftenposten.
18.Stenge av hvilken som helst offentlig eller privat bygning, deriblant forretningslokaler.
19.150 kilo dynamitt ble avfyrt i den første salven, og i den forbindelse måtte politiet stenge av trafikken på E18 i noen minutter.
20.Da vil man stenge av veibanene etappevis for at sprengningen skal foregå uten fare.
21.Det er jo vinter og kaldt, og å stenge av strømmen løser ingen problemer, sier Heløe.
22.Det var for tre år siden, i forbindelse med innføringen av plikten til å ta imot psykiatriske pasienter til øyeblikkelig hjelp, at sykehuset valgte å stenge avdeling 2B og overføre de 24 stillingene til andre avdelinger for å styrke disse.
23.Fornuftigvis holder man antallet på kongress / møtedeltagere nede på 3040 av hotellets 154 senger, unngår å stenge av avdelinger for de andre gjestene og forstyrre de" fastboende" minst mulig.
24.Min avgjørelse om å stenge av strømmen i teltet til Juklerød mandag formiddag var korrekt, sier direktør Solbjørg Wisnes på Gaustad sykehus til Aftenposten.
Your last searches