Norwegian-Italian translation of stensilere

Translation of the word stensilere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stensilere in Italian

stensilere
trykningverb ciclostilare
More examples
1.Jobbet til klokken fire om morgenen med å stensilere manuskriptet til" Hud", Vibekes neste film.
2.Men vårt hustrykkeri vil stensilere opp informasjon om de enkelte filmer som blir hengt opp på Klingenberg og i Saga.
Similar words

 
 

stensilere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stensilerestensilerendestensilert
Indikative
1. Present
jegstensilerer
dustensilerer
hanstensilerer
vistensilerer
derestensilerer
destensilerer
8. Perfect
jeghar stensilert
duhar stensilert
hanhar stensilert
vihar stensilert
derehar stensilert
dehar stensilert
2. Imperfect
jegstensilerte
dustensilerte
hanstensilerte
vistensilerte
derestensilerte
destensilerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stensilert
duhadde stensilert
hanhadde stensilert
vihadde stensilert
derehadde stensilert
dehadde stensilert
4a. Future
jegvil/skal stensilere
duvil/skal stensilere
hanvil/skal stensilere
vivil/skal stensilere
derevil/skal stensilere
devil/skal stensilere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stensilert
duvil/skal ha stensilert
hanvil/skal ha stensilert
vivil/skal ha stensilert
derevil/skal ha stensilert
devil/skal ha stensilert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stensilere
duville/skulle stensilere
hanville/skulle stensilere
viville/skulle stensilere
dereville/skulle stensilere
deville/skulle stensilere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stensilert
duville/skulle ha stensilert
hanville/skulle ha stensilert
viville/skulle ha stensilert
dereville/skulle ha stensilert
deville/skulle ha stensilert
Imperative
Affirmative
dustensiler
viLa oss stensilere
derestensiler
Negative
duikke stensiler! (stensiler ikke)
dereikke stensiler! (stensiler ikke)
Your last searches