Norwegian-Italian translation of sterilisere

Translation of the word sterilisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sterilisere in Italian

sterilisere
bakteriologiverb sterilizzare
  dyrverb castrare, sterilizzare, evirare
  medisinverb sterilizzare
More examples
1.Er det frykten for omtalte bivirkninger av ppiller som ligger bak dette at så mange lar seg sterilisere ?
2.I Oslo har vi en venteliste på ni måneder for å få utført inngrepet, så det synes som om det er svært populært å la seg sterilisere, sier overlege Petter Fylling på Ullevål sykehus til Aftenposten.
3.Mange kvinner plages av bivirkninger ved de forskjellige prevensjonsmetoder, og har de tatt bestemmelsen om å la seg sterilisere, efter moden overveielse og kanskje samtaler med sin lege, bør de få denne operasjonen mye raskere.
4.Vi kan ikke utelukke den muligheten, men det er en fellesnevner for det nordlige VestEuropa at stadig flere kvinner i forhold til menn lar seg sterilisere.
5.Andre går enda videre og lar seg sterilisere.
6.Det er jo et argument som gjør at mange er redde for å sterilisere seg.
7.Folk tipper på om det blir gutt eller pike, og en kvinnelege har helt litt malurt i begeret ved å si at prinsessen efter fødselen bør la seg sterilisere.
8.Han oppfordrer derfor prinsessen på det innstendigste til å begrense familien til to barn, og anbefaler at hun lar seg sterilisere straks det yngste barnet er over den farligste alderen.
9.I det hele tatt viser tendensen at stadig flere kvinner ønsker å la seg sterilisere.
10.I hele landet var det i 1982 2771 menn og 6784 kvinner som lot seg sterilisere.
11.Ifjor lot 7190 kvinner i Norge seg sterilisere.
12.Innenfor det system vi har idag, klarer vi å sterilisere 350400 pr. år, men det hadde vært ønskelig om vi hadde fått bevilgninger så vi kunne korte ned på de lange ventelistene.
13.Kvinnene skal ha tid til å tenke seg godt om før de lar seg sterilisere, og det er da også et visst frafall på ventelistene våre, sier Refsdal til Aftenposten.
14.Kvinnene ønsket barn igjen efter at hun for 10 år siden lot seg sterilisere.
15.Også menn lar seg sterilisere, men i langt mindre grad, nemlig 2771 i 1982 og 2048 ifjor.
16.Stadig flere kvinner og stadig færre menn lar seg sterilisere for å hindre graviditet.
17.Amsterdam forsøker for eksempel å løse problemet ved å sterilisere kattene og plassere dem på husbåter der de får stell og mat.
18.Efter å ha født en datter utenfor ekteskap i 1953, mener søkeren hun ble presset til å la seg sterilisere.
19.Endel kvinner følte seg presset til å la seg sterilisere for å få innvilget abort, mener cand.med.
20.Kritiske røster hevdet dengang at myndighetene tvang millioner til å sterilisere seg.
Similar words

 
 

sterilisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) steriliseresteriliserendesterilisert
Indikative
1. Present
jegsteriliserer
dusteriliserer
hansteriliserer
visteriliserer
deresteriliserer
desteriliserer
8. Perfect
jeghar sterilisert
duhar sterilisert
hanhar sterilisert
vihar sterilisert
derehar sterilisert
dehar sterilisert
2. Imperfect
jegsteriliserte
dusteriliserte
hansteriliserte
visteriliserte
deresteriliserte
desteriliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sterilisert
duhadde sterilisert
hanhadde sterilisert
vihadde sterilisert
derehadde sterilisert
dehadde sterilisert
4a. Future
jegvil/skal sterilisere
duvil/skal sterilisere
hanvil/skal sterilisere
vivil/skal sterilisere
derevil/skal sterilisere
devil/skal sterilisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sterilisert
duvil/skal ha sterilisert
hanvil/skal ha sterilisert
vivil/skal ha sterilisert
derevil/skal ha sterilisert
devil/skal ha sterilisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sterilisere
duville/skulle sterilisere
hanville/skulle sterilisere
viville/skulle sterilisere
dereville/skulle sterilisere
deville/skulle sterilisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sterilisert
duville/skulle ha sterilisert
hanville/skulle ha sterilisert
viville/skulle ha sterilisert
dereville/skulle ha sterilisert
deville/skulle ha sterilisert
Imperative
Affirmative
dusteriliser
viLa oss sterilisere
deresteriliser
Negative
duikke steriliser! (steriliser ikke)
dereikke steriliser! (steriliser ikke)
Your last searches