Norwegian-Italian translation of sterk storm

Translation of the word sterk storm from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sterk storm in Italian

sterk storm
stormadjective violento
  oppdragadjective gravoso, pesante
  anstrengingadjective arduo, difficile, strenuo, duro
  konkurranseadjective accanito, spietato
  situasjonadjective difficile, difficoltoso, problematico
  problemadjective difficile, complicato, complesso
  gradadjective grave, serio
  ekkelt problemadjective brutto, grave, serio
  krevendeadjective difficile, duro, arduo
Synonyms for sterk storm
Similar words

 
 

More examples
1.Plattformene på Ekofiskfeltet kan - i en meget sterk storm - bli utsatt for en kjempebølge på hele 2728 meter, ifølge Statoil.
2.Totalhavari kan ikke utelukkes med en 100årsbølge og en synking på fire meter, mens en sterk storm med 2,6 meters synking vil forårsake betydelige ødeleggelser.
Your last searches