Norwegian-Italian translation of stige

Translation of the word stige from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stige in Italian

stige
verktøynoun scala [f]
Synonyms for stige
Derived terms of stige
Anagrams of stige
More examples
1.Oslos folketall må stige med 70 000 for at kommunen skal kunne få tilstrekkelig skatt.
2.Dersom vodkaprisene fortsetter å stige, kan jeg snart ikke koste på meg en helaften lenger, sier en Warszawabeboer med det umiskjennelige røde fjeset som viser at han tidligere kanskje har kostet på seg litt for mange helaftener.
3.Det mest konkrete folk har å holde seg til nå, er det faktum at prisene vil stige i 1984 som følge av økte importpriser og eventuelle valutaendringer.
4.Det var efter at det første anslaget for veksten i det amerikanske bruttonasjonalprodukt ble offentliggjort, at kursen på dollar igjen begynte å stige.
5.En plattform, sier de, - er god å ha når man skal stige ombord i toget.
6.Før folk flytter inn i borettslag må de uttrykkelig forklares at den husleie de har idag, kommer til å stige betraktelig efter noen år.
7.Hadde du klart det, mamma, roper en femårig pjokk foran oss idet den franske artisten Regina Bouglione klatrer opp en stige med et sverd i munnen.
8.Her er det bare å legge til med båten, og stige rett opp til bordene, sier Kirsti Øslebø.
9.Hvis problemene med mangel på fengselsplasser her i landet fortsetter å stige, er jeg redd for at dette på noen sikt kan komme til å styre vår fremtidige kriminalpolitikk.
10.I 1983 var overskuddet på eksportsiden ca. seks milliarder kroner, og denne synes stadig å stige.
11.Interessen for TeleX i Norge vil stige betraktelig hvis Danmark blir med.
12.Jeg liker å marsjere, sier Øyvind Stige i Løren skoles guttekorps.
13.Men på mellomlang sikt tror jeg snarere at produksjonen vil synke enn stige ytterligere.
14.Prisene kommer nok til å stige litt, men ikke mye, lover Eriksson.
15.Strømprisen vil stige med 20 prosent og månedskort på buss og trikk med 40 kroner.
16.Vi antar at de to har brukt en stige for å komme seg inn i leiligheten, men både mennene og stigen er sporløst forsvunnet.
17.Vi frykter at tallet vil stige og muligens nå 2000, sier en lege til det franske nyhetsbyrået AFP.
18.Vi kan ikke godta at en så nødvendig vare for småbarnsfamilier skal stige med nesten 12 prosent på et halvt år.
19.Vi mener å ha klare indikasjoner på at efterspørselen vil stige.
20.Vi regner med at Mjøsa vil stige minst en halv meter.
21.Vi vet at det er en gruppe som tallmessig vil stige sterkt de nærmeste 10 år, og det er åpenbart behov for å gå offensivt til verks for å rydde unna usikkerheten i finansieringsformene.
22.2200 kubikkmeter luft ble blåst inn i ballongen før den langsomt kunne stige til værs, og ballongfører Hansen hadde sin fulle hyre med å tøyle de 4200 hestekreftene som propanen gir når den under høyt trykk blåser gass inn i de 936 kvm ballongduk.
23.Aiba spådde at Tokyobørsens Nikkei Dow Jonesindeks som nå ligger på litt over 10 000, vil stige opp til 13 000 i løpet av første halvdel iår.
24.Aksjekursene fortsetter å stige på Oslo Børs.
25.Alle redningsskøyter har nå minst en froskemann ombord, og deres oppdrag viser seg bare å stige fra år til år.
26.Anlegget vil foreløbig huse knappe 150 ansatte, men tallet forventes å stige til 180 i løpet av en ettårsperiode.
27.Anslagsvis 3040 tegninger er foreløbig oppdaget, men tallet kan stige når samtlige skisser og tegninger i det omfattende materialet er gransket.
28.Antall eldre over 80 år og eldre som bor alene, vil også stige sterkt.
29.Antallet drepte ventes å stige efterhvert som redningsmannskapene klarer å grave seg ned i restene av bydelen.
30.Antallet meldinger om innbrudd ventes å stige i løpet av dagen, når folk kommer på jobben og oppdager at uvedkommende har vært på ferde i kontorer, forretninger, lagre osv., eller når familier som har vært bortreist i helgen og oppdager at hjemmet har hatt besøk av tyver.
Similar words

 
 

stige as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stigestigendesteget
Indikative
1. Present
jegstiger
dustiger
hanstiger
vistiger
derestiger
destiger
8. Perfect
jeghar steget
duhar steget
hanhar steget
vihar steget
derehar steget
dehar steget
2. Imperfect
jegsteg
dusteg
hansteg
visteg
deresteg
desteg
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde steget
duhadde steget
hanhadde steget
vihadde steget
derehadde steget
dehadde steget
4a. Future
jegvil/skal stige
duvil/skal stige
hanvil/skal stige
vivil/skal stige
derevil/skal stige
devil/skal stige
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha steget
duvil/skal ha steget
hanvil/skal ha steget
vivil/skal ha steget
derevil/skal ha steget
devil/skal ha steget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stige
duville/skulle stige
hanville/skulle stige
viville/skulle stige
dereville/skulle stige
deville/skulle stige
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha steget
duville/skulle ha steget
hanville/skulle ha steget
viville/skulle ha steget
dereville/skulle ha steget
deville/skulle ha steget
Imperative
Affirmative
dustig
viLa oss stige
derestig
Negative
duikke stig! (stig ikke)
dereikke stig! (stig ikke)
Your last searches