Norwegian-Italian translation of stigma

Translation of the word stigma from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stigma in Italian

stigma
figurativtnoun stigma [m]
Derived terms of stigma
Similar words

 
 

More examples
1.Alt i utgangspunktet påføres misbrukeren et stigma, noe som forsterkes av de pårørende.
2.Med stedsangivelse" Ullersmo landsfengsel" har arbeidsgiverne straks stilt seg skeptiske, og tidligere soningsfanger har reagert på at dette stigma skal følge dem når straffen er sonet.
Your last searches