Norwegian-Italian translation of stikke ned

Translation of the word stikke ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stikke ned in Italian

stikke ned
formålverb immergere, bagnare, tuffare
Synonyms for stikke ned
Anagrams of stikke ned
Similar words

 
 

More examples
1.Den unge mannen hevder selv at det var nettopp mobbing fra de øvrige soldaters side som fikk ham til å gripe kniven og stikke ned en av sine plageånder.
2.Et TVapparat til å stikke ned i skjortelommen er ikke lenger fremtidsmusikk.
Your last searches