Norwegian-Italian translation of stor

Translation of the word stor from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stor in Italian

stor
generelladjective grande, largo
  erfarenhetadjective ampio, vasto
  romadjective ampio, spazioso, vasto
  størrelseadjective grande, grosso, largo
  vektadjective grande, importante, principale
  gradadjective grande, ottimo
  kvantitetadjective generoso, abbondante
Synonyms for stor
Derived terms of stor
storming, avstedkomme stor oppstandelse, storbåt, bildestormer, en stor del, en stor mengde av, ekstra stor størrelse, forhistorie, forhistorisk, store belastninger, gå framover med stormskritt, gi noen den store skjelven, gjøre den store forskjellen, lage en stor forskjell, gjøre en stor feil, gjøre store framsteg, arrestordre, historie, historieforteller, historieskriving, historiker, historiograf, historiografi, historisk, historisk festspill, høytstormende type, i stor skala, i store drag, stort sett, bildestormende, investor, investorselskap, kjempestor, kleristorium, knapp historie, med store bryster, naturhistorie, nestor, på det store lerretet, pastor
pastoral, postordre, proteststorm, rørende historie, sandstorm, sykdomshistorie, skrive med stor bokstav, skremmende stor, snøstorm, stor bit, stor bokstav, stort hastverk, stor brann, stor foldekniv, stor fest, stor glassflaske, stor pulsåre, stor mage, stor masse, stor bart, stor og kraftig, stor revne, stor haleløs ape, stor trehammer, stor tugge, Store Bjørn, store bokstaver, store skjelven, storartet, Storbritannia, stordatamaskin, storkar, storhet, storhetsgalskap, storhjernen, stork, storkommune, storm, storme, storme fram, stormaget, stormende suksess, stormarked, stormast, stormfugl, stormhatt, stormfull, stormklokke, stormsky, storøyd, storpamp, storseil, storsinnet, storsinnet handling, storsinnethet, storskala, storskryter, storslagen, storslagenhet, storslagent, storbys-, storbyregion, storstreik, stort fly, stort stykke, stort telt, stort imperium, sterk storm, ta med storm, til stor del, transistor, transistorere, transistorradio, utøve brainstorming, vekke stor oppmerksomhet, være en stor støtte, være stormforelsket, være stor i kjeften, vare i storpakke, bestorme, storle, storskrike, transistorisere, billedstormer, den store livpulsåren, drikke i store slurker, du store min, ekstra stor, i stor utstrekning, kaktustorn, skrive med store bokstaver, stor bølge, stor kjele, stor kurv, stor landeiendom, stor og djup, stor overflod, stor pute, stor reke, stor ring, stor øse, storartet spill, storbrann, store fakter, store ord, storlire, stormagasin, stormannsgalskap, stormblåst, stormende, stormsvale, storpart, stort, storting, stortromme, trykke med store bokstaver, prehistorisk, stort og smått, storfe, storsnutethet, storby, storband, himmelstormer, storforlangende, med stormskritt, stormskritt, ute av bildet/historien/syne/sagaen, stormbyge, storeter, storehjernen, stormakt
Anagrams of stor
Examples with translation
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Sør-Koreas tilnærmingen til den asiatiske finanskrisen i nitten nittisju forvandlet på en effektiv måte en alvorlig krise i en stor mulighet.
Min metode er overraskende enkel, men effekten er stor.
I går spiste jeg en stor tallerken ertesuppe.
I italienske familier gir besteforeldre en stor hjelp i oppdragelsen av barn.
Dette området var på denne tiden en stor og tettvokst skog.
Mellom de to husene er en svært gammel og svært stor lind.
Med stor glede så jeg en teaterforestilling, jeg hadde lest om i tidskriften "Teater".
Similar words

 
 

More examples
1.26. til 28. februar ta emnet opp i stor bredde.
2.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
3.Aldri før har den offentlige sektor brukt så stor del av den samlede produksjon i landet.
4.Alle er vel klar over at en ca. 1000 dekar stor skog med en slik plassering som Kongeskogen i et tett befolket miljø ikke kan måles med vanlig skogbruksmålestokk.
5.Astrid Lindgrens innflytelse på norsk kulturutvikling er stor, ikke minst i skolen.
6.Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
7.Bankene har en stor andel (ca. 55%) kvinnelige ansatte.
8.Begge stormakter har like stor skyld i dagens verdenssituasjon, skyldsspørsmålet er derfor ikke aktuelt.
9.Begge supermakter har like stor skyld i dagens situasjon, skyldsspørsmålet er derfor ikke aktuelt.
10.Begrunnelsen for forfatternes vide fortolkning er at samfunnet for en stor del idag har overtatt storfamiliens funksjoner.
11.Boris" med de mange masseopptrinn fordrer en stor scene, mens de begrensede plassmuligheter ved vår opera hemmer bevegelsesfriheten.
12.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
13.Brødrene Hagen" en parodi på to kjente Hagenkjendiser gjorde stor suksess blant publikum.
14.Båter i Sjøen"s nybåtutstilling ble en stor suksess med over 30% økning i besøkstallet i forhold til i fjor.
15.Båter i Sjøen"s nybåtutstilling ved HenieOnstad Kunstsenter ble en stor suksess med over 30 prosent økning av besøkstallet i forhold til ifjor.
16.Bære ein liten finger i ei stor hainn, æ da sjø.
17.Christiane" er temmelig nøyaktig like stor som" Restauration", den første utvandrerskute i norsk historie.
18.Datalære" er bygget på et lignende tilbud i Sverige som har ført til stor studieaktivitet i nabolandet.
19.De deler av parken som er mest besøkt, bør vel få en parkmessig behandling med stor omsorg for enkelttrær.
20.De endringer i distriktspolitikken vi har sett den siste tiden må langt på vei være en like stor belastning for Sp. og Kr.F. som sysselsettingsproblemet", mener stortingsrepresentant Mons Espelid.
21.Den dagen Regjeringen mener det er politisk mulig, uten for stor belastning, å tre voldgift ned over hodene til de streikende, da gjør den det.
22.Den levende planeten" var på forhånd imøtesett med stor interesse ; det var mange andre europeiske fjernsynsselskaper som kunne tenke seg å samarbeide med BBC.
23.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
24.Derefter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål.
25.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
26.Dersom du skal være stor jente, må du også bæsje på toalettet.
27.Det er derfor en stor pedagogisk oppgave å få 135 000 helsearbeidere med på forandringer i takt med politikernes ønsker.
28.Det er en stor ære og et like stort ansvar å være borger av SovjetUnionen.
29.Det er ikke nok at være i Besiddelse af blot den Jordstrimmel som udfordres til selve Veien, men man skulde også kunde hindre at der ved deres Sider opføres Stalde, Hytter, og deslige Bygninger som vil gjøre den upassende til sin Bestemmelse og for en stor Deel berøve den sin Skønhed".
30.Det er stor uro i Senterpartiet og Kristelig Folkeparti over regjeringens standpunkt i spørsmålet om Etna / Dokkautbyggingen.
Your last searches