No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword stormakt. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er en fundamental endring at SovjetUnionen er seilt opp som en militær stormakt til sjøs og at noen av de viktigste baser for den sovjetiske sjømakt er å finne i vår umiddelbare nærhet, i nord på Kola og i syd i Østersjøen.
2.Frankrike er en europeisk stormakt som har store bidrag å gi til vårt felles forsvar.
3.I et slikt forbund skulle vi hatt mulighet for å by motstand mot en angripende stormakt, til motparten rakk å installere seg i de tilgjengelige (" åtrådda") basene.
4.Idag er verdensfreden truet av en stormakt som ikke konsentrerer sine ressurser og energi om økonomiske fremskritt, men i stedet om militær makt, sa han, med klar adresse til SovjetUnionen.
5.Interessant å få innblikk i den taktiske og strategiske tenkning i en militær stormakt som Frankrike, sier major Sigurd Hellstrøm, som skal gå på Ecole Superiere de Guerre i Paris i to år - som første norske offiser siden 1951.
6.Skal noen bebreides, er det ikke i første rekke SovjetUnionen som har opptrådt som man kan forvente av en stormakt, men det norske utenriksdepartement og den norske sikkerhetstjenesten, som i årevis åpenbart har satt flere rekorder enn molboerne, skriver Petersen.
7.Vi kan med andre ord skape et forsvar, både militært og ikkevoldelig, som gjør det umulig for en stormakt å holde Norge okkupert.
8.At det ikke gikk så bra som ventet under SarajevoOL, har tydeligvis ikke bidratt til å svekke Norges renomme som en stormakt på langrennssektoren.
9.Begge hylder friheten (Thailand betyr" De fries land"), de grenser til en stormakt og ærer sitt kongehus.
10.DEtte så meget mer som han selv lenge har vært klar over nabolandet Syrias posisjon som en regional stormakt, en erkjennelse som amerikanerne først nylig - og meget smertefull - synes å ha nådd frem til i Libanon.
11.Den trosset ikke bare en stormakt.
12.Det er en uhyrlighet at en stormakt kan sette seg ut over den nasjonale selvbestemmelsesrett på denne måten.
13.Det er prisen for å ha tapt krigen mot en stormakt.
14.Det var imidlertid mange som var imponert over Hitlers Tyskland også, og det var virkelig en stormakt.
15.Dette mener forskerne Helge Ole Bergesen og Raino Malnes ved Fridtjof Nansenstiftelsen på Polhøgda, og de fremkommer med sitt syn i boken" Norge som oljeland, lilleputt eller stormakt ?".
16.En hensynsløs stormakt som bare tenker på seg selv og som Europa for sin egen del bør greie seg uten, jfr. den voldsomme, årelange amerikahets som ikke minst NRK har vært hovedaktør i.
17.En skolegutt leker med en computer og klarer ikke bare å forandre de dårlige karakterene sine, men også å sette i gang et krigsspill mellom USA og en" angripende"stormakt.
18.Flerdoblingen av oljeprisen utover i 1970årene og den påfølgende store opphopning av kapital i SaudiArabias bankkonti i Vesten forledet mange til å betrakte landet som en ny stormakt.
19.Inntil 1964 måtte ØstTyskland finne seg i å stille i et felles tysk lag, men efterat østtyskerne opptrådte alene har de klart å erobre en posisjon som en idrettens stormakt - tross en beskjeden befolkning på 17 millioner.
20.Japan er ingen stormakt i internasjonal håndball, men kan i hvert fall vise til niende plass i OL 76, mens 11. plass er beste VMresultat.
21.La gå at vi aldri ville kunne lykkes i samme grad som en sproglig kulturell stormakt og program eksportør som BBC.
22.MED sine 17 millioner innbyggere er ØstTyskland blitt en id rettens stormakt.
23.Men, blir det fremholdt, dersom en stormakt skulle bestemme seg for å innvadere et nøytralt Norge, er det lite sannsynlig at man makter å stoppe et slikt angrep mot vår langstrakte grense, selv om Norge var opprustet til tennene.
24.Men SydAfrika er en stormakt bare i sjeldne og kostbare mineraler og i grusomhet, og det må være mulig for de vestlige land å gjøre noe, iallfall å stoppe den opptrapping av apartheid som nå pågår.
25.Norge er en polar stormakt.
26.Norge har enda en gang vist seg som en stormakt i curling, til tross for at Canada kan mønstre tusen ganger så mange aktive utøvere som oss !
27.Norge truet tsjekkoslovakerne, som er en stormakt i denne sporten, men måtte gi tapt 8292.
28.Og at fjorårets Gullpalme til Immamura var en ekstra oppmuntring til å satse mer på slikt som gjorde Japan til en filmens stormakt for femten års tid siden.
29.Og når det gjelder en militær stormakt som Frankrike, med dets uavhengige atomstyrke utenfor NATO, er det interessant å bli orientert om hvordan de tenker seg sine militæroperasjoner, med eller uten bruk av atomvåpen.
30.Også kommunistledere misliker å bli oppfattet som nikkedukker for en dominerende stormakt.