Norwegian-Italian translation of stryke

Translation of the word stryke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stryke in Italian

stryke
seilverb ammainare
  berøringverb accarezzare
  skriveriverb cancellare, depennare
  dyrverb accarezzare, lisciare
  klærverb stirare
  sensurereverb censurare, espurgare, purgare
Synonyms for stryke
Derived terms of stryke
Anagrams of stryke
More examples
1.Dette er absolutt den aller viktigste regelen, for du kan skrive en feilfri og god stil og likevel stryke hvis du bommer på oppgaven.
2.Det vil eventuelt bli snakk om å stryke en eller flere.
3.Nei, jeg håper å forkorte den til tre og en halv time på premieren og så stryke ytterligere en hel time dagen efter.
4.Vi har mottatt beboernes forslag om å stryke gangbroen over Kolsåsbanen fra reguleringsplanen, sier avdelingsingeniør Svein Christiansen på Byplankontoret.
5.Andre nøyer seg med å stryke av duggen på glasset.
6.Avisene er ofte store og tykke, så man kan nøye seg med å stryke forsiden og baksiden, samt næringslivssidene for herren og motesidene for damen.
7.Da må flertallet av kreditorene være villige til å stryke 60 millioner kroner av en gjeld på 76 millioner.
8.De opplysninger han selv og hans far har klart å samle inn, tyder på at det hemmelige politi øvet press på matematikklæreren for å få ham til å stryke Jan Hajek.
9.Den 17. generalsekretær vil hete Norman Willis og han kan fra tirsdag av stryke" vise" foran generalsekretærtittelen.
10.Den gamle, rene gymnasordningen hadde håndplukkede elever, rett til å stryke enhver som faglig ikke holdt mål, slik at en ofte satt igjen med rundt 15 elever i klassen.
11.Den revolusjonerende opprullingsmetoden nordmennene vil forsøke seg med, består i å stryke en blanding av gelatin og eddik over den forkullede, stenhårde papyrusen.
12.Den syke kan kjøpe litt olje av moskeens vaktmester, og så stryke den over øynene.
13.Derfor har Finn Kvalem måttet stryke og bearbeide, slik at forestillingen kunne presenteres i friluft.
14.Det ble knapt lagt merke til, men det første han gjorde var å stryke administrerende da han overtok direktørjobben i Norges AutomobilForbund.
15.Det faktum at Sakharovs hentydning til sin egen situasjon har fått komme på trykk, viser at det stadig finnes personer i ledende stillinger som har sympati både for Adendrej Sakharov og Jelena Bonner, og som våger å demonstrere det ved ikke å stryke hennes navn.
16.Det finnes bare en kandidat i hver valgkrets, og det velgeren kan gjøre er enten å legge stemmeseddelen direkte i valgurnen, eller først gå inn i et avlukke og stryke kandidatens navn.
17.Det hender vi må stryke med trette fingre over neseroten.
18.Dette er en svakhet, det burde være mulig å stryke og kumulere på listene til stortingsvalget akkurat som til kommunevalget.
19.Efter et glimrende og initiativrikt spill slo han Sveriges nest sterkeste spiller i øyeblikket, internasjonal mester Tom Wedberg, som måtte stryke flagget ved 40. trekk.
20.En student hadde drømt at hun gikk langs jernbanegjerdet utenfor sin gamle folkeskole og lot hendene stryke over gjerdesprossene.
21.En tredjedel av de 1 000 kjempepandaene i Kina kan stryke med fordi det er stor mangel på den maten de liker best - pil bambus.
22.Finnjolleseiler Per Arne Nilsen, og Tornadoduo Per Ferskaag / Halvor Smith, måtte nøye seg med 17. og 16. plass, og kan forhåpentlig stryke disse når sluttregnskapet skal gjøres opp.
23.For eksempel er jeg blitt bedt om å stryke skjortene deres.
24.Forbundsstyret fremmet nemlig et forslag på siste ting om å stryke hele arrangementet av terminlistene, men fikk ikke gehør for det.
25.Forenedegruppen i Trondheim har i et brev til Handelsdepartementet anket Oslo Børs avgjørelse om å stryke selskapet fra børslistene dersom man ikke godkjenner FagerstaHaak A / S kjøp av ti prosent av aksjekapitalen innen onsdag 23. mai. Styret i ForenedeGruppen vil redusere FagerstaHaaks aksjepost til to prosent under bestemmelsen om at selskapet driver konkurrerende virksomhet.
26.Gruppen noteres også på Trondheim Børs, men når FagerstaHaak nå tar ut søksmål kan også Trondheim bli nødt til å stryke aksjene, fordi man ikke vet om de skal omettes med eller uten tegningsretter før det er klart om FagerstaHaak vinner frem med sitt søksmål.
27.Han bemerker dessuten at det er vanlig fagforeningspraksis å stryke medlemmer som ikke betaler kontingent.
28.Heltent klatrer han opp på plattformen der han ser sitt snitt til å klemme på gamle horn, stryke de brannrøde flankene som en trofast venn.
29.I North Carolina kan Jesse Jackson stryke avgårde med seieren, uten at det svekker Mondale.
30.I SovjetUnionen og andre kommunistiske land er det ikke uvanlig å stryke kjente personer fra oppslagsverk og annen litteratur hvis dette antas å tjene statens interesser.
Similar words

 
 

stryke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) strykestrykendestrøket
Indikative
1. Present
jegstryker
dustryker
hanstryker
vistryker
derestryker
destryker
8. Perfect
jeghar strøket
duhar strøket
hanhar strøket
vihar strøket
derehar strøket
dehar strøket
2. Imperfect
jegstrøk
dustrøk
hanstrøk
vistrøk
derestrøk
destrøk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde strøket
duhadde strøket
hanhadde strøket
vihadde strøket
derehadde strøket
dehadde strøket
4a. Future
jegvil/skal stryke
duvil/skal stryke
hanvil/skal stryke
vivil/skal stryke
derevil/skal stryke
devil/skal stryke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha strøket
duvil/skal ha strøket
hanvil/skal ha strøket
vivil/skal ha strøket
derevil/skal ha strøket
devil/skal ha strøket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stryke
duville/skulle stryke
hanville/skulle stryke
viville/skulle stryke
dereville/skulle stryke
deville/skulle stryke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha strøket
duville/skulle ha strøket
hanville/skulle ha strøket
viville/skulle ha strøket
dereville/skulle ha strøket
deville/skulle ha strøket
Imperative
Affirmative
dustryk
viLa oss stryke
derestryk
Negative
duikke stryk! (stryk ikke)
dereikke stryk! (stryk ikke)
Your last searches