Norwegian-Italian translation of stryke på

Translation of the word stryke på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stryke på in Italian

stryke på
applikere verb applicare, mettere
Similar words

 
 

More examples
1.Lytt til kroppen din og tenk over hva du med hell kan stryke på arbeidsprogrammet, tilrår statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.
2.Den venstreorienterte geriljaen i landet hadde da en antatt stryke på 4000 mann.
Your last searches