Norwegian-Italian translation of studie

Translation of the word studie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

studie in Italian

studie
monografinoun studio [m]
Synonyms for studie
Derived terms of studie
Anagrams of studie
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg, Bakunin - bruddstykker av en urostifters liv og levned" er en inngående og velskrevet psykologisk studie av det revolusjonære menneskes indre liv.
2.Miraklenes tid" rommer også en fin psykologisk studie av foreldrebarnforholdet.
3.Repet"," Vinduet mot gården"," Ugler i mosen"," Mannen som visste for meget" og" Studie i forbrytelse".
4.(New York Times) En ny privat studie av USAs arsenal av atomvåpen anslår at den nåværende mengde på 26 000 stridshoder vil øke til 29 000 innen 1990, og at de nåværende stridshoder blir erstattet av nye.
5.Dette er bare en studie.
6.Du kaller boken en studie over våre dypeste konflikter.
7.Folk bør fortsatt redusere sitt forbruk av salt, og ikke endre sine vaner på grunnlag av denne studie, presiserer han.
8.Gjør en grundig studie av alle sider ved en eventuell etablering.
9.Spesielt interessant vil det kanskje være å ha muligheten for å følge opp de elevene vi har hatt kontakt med i undersøkelsene om noen år for å se hvilke studie og yrkesvalg de gjør.
10.Vi har vurdert Sagas studie sammen med resultatet av nye boringer og ny seismikk.
11.Altså en nærgående studie av et stykke norsk virkelighet.
12.Amerikaneren Samuel Fuller kommer for å fortelle om bakgrunnen for" White Dog" (" Hvit hund"), som har vært lagt på hyllen i mange land på grunn av den sjokkerende studie i rasisme.
13.Arrangementene til Jimmy Heath, moteriktige nok i siste halvdel av 50årene, fremstår idag som en studie i frustrasjon, for å benytte det uttrykk som i sin tid ble brukt om Fletscher Hendersons arrangementsmessige knebling av sine solister.
14.Att garantera ett slagkraftigt, kvalitativt nordiskt TValternativ i en mera internationellt konkurrensutsatt mediemiljo" är målet också för den nordiska programgruppens studie.
15.Av sine nære kolleger i" Kontaktnettet for kirkelig samhold" er Børre Knudsen gitt ett års studie og arbeidspermisjon fra videre prestetjeneste i Balsfjord.
16.Bakgrunnen for NTAs brev av 18 / 6 er at USA i juni byrja utplassere langtrekkande kryssarrakettar til sjøs og at Sovjet har gjennomført testar med liknande våpen, og (ifølge det amerikanske forsvarsdepartementets studie" Soviet Military Power 1984" s.
17.Bakgrunnen for at Oljedirektoratet nå har foretatt den betydelige oppjusteringen av gassreservene på Haltenbanken, er en studie Saga Petroleum nylig har gjennomført.
18.Bankforeningens studie viser klart at arbeidskraften er priset ut.
19.Bilen er en studie, spesielt konstruert med tanke på et ungdommelig publikum.
20.Bjellands sjenerte og morsbundne og ungkarskonservative og viljesvake førtiåring er en meget fin studie, som på premieren høstet applaus for åpen scene.
21.Bjerves studie av økonomisk planlegging fikk en efterfølger i Leif Johansens doktoravhandling som bestod i konstruksjonen av en norsk økonomisk modell med mange sektorer.
22.Både hans studie over politikernes rolle i 1930årenes depresjon og hans biografi av den britiske fascistlederen Oswald Mosley, hører med til det fremste som er skrevet i britisk samtidshistorie i de senere år.
23.De klarte - ikke minst støttet av fremragende fotografering - å skape en inntrengende psykologisk studie av stor virkning ut av et krøbelt materiale.
24.Den 13. romfergeutflukt vil imidlertid i første rekke bli en omfattende studie av Jorden.
25.Den er teatralt ekspressiv - og på samme tid en studie i sproglige finesser.
26.Den første er allerede velkjent for et norsk kinopublikum, Malmros fine studie av forholdet mellom far og datter fikk en overstrømmende mottagelse ved premieren annen juledag.
27.Den gikk til Kr. Wilhelmsen, Tromsø, for hans studie over" Japanske forfalskninger".
28.Den lokale publikumsprisen," Gledessprederen", gikk til danske Søren KraghJacobsens" De unge rotløse", som er den håpløse norske titel på hans" Isfugle", en fin studie i genanse.
29.Den overraskende sterke veksten i utbredelsen ble dokumentert i en studie som ble fiansiert av bl.a. det amerikanske utenriksdepartement og utgitt ifjor.
30.Den siste amerikanske studie viste at SovjetUnionen sakte, men sikkert distanserer USA når det gjelder faste installasjoner i verdensrommet.
Your last searches