Norwegian-Italian translation of stumpe

Translation of the word stumpe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stumpe in Italian

stumpe
sigarettverb spegnere, schiacciare
Derived terms of stumpe
Anagrams of stumpe
More examples
1.Hvis vi kan få en av hundre røkere til å stumpe sigarettene for godt, vil vi bare i West Midlandsområdet redde 47 liv i året, sier dr. Michale Harrison.
2.Mens man i Osloundersøkelsen reduserte hyppigheten av hjerteinfarkt til det halve, kun ved hjelp av kostråd og oppfordringer om å stumpe røyken, oppnådde man ved et tilsvarende forsøk med cholestyramin i USA en bedring på bare snaut tyve prosent.
3.Nylig offentliggjorde RCP sin fjerde rapport om" Røkning og Helse", og det var hard kost for de av oss som ennå ikke har greid å stumpe sigaretten.
4.Statens tobakkskaderåd gjennomfører i disse dager en røykesluttkampanje i NordNorge med båt, der det legges opp til å få nordmenn i våre tre nordligste fylker til å stumpe røyken.
5.Tom Sodemann ble ikke bedt om å stumpe nikotinvennen - men snarere komme med litt salt om det land har idag forlater - og da må han streife norske skjenkerettighetsbestemmelser.
6.Uansett spiller den enkeltes livssituasjon inn når det er snakk om å stumpe sigaretten, hevder psykolog ElseLill Berglund.
7.Vil man stumpe sigaretten, må man finne frem til andre mestringstaktikker som kan erstatte røk. dette er ideen bak Landsforeningen mot Krefts nye metode for avvenning av røkere.
8.Hva skal jeg gjøre for å kunne stumpe røyken ?
9.Hver mandag mellom klokken 9.00 og 10.00 kan alle som ønsker å" stumpe røyken" møte opp, enten de er pasienter på sykehuset eller kommer utenfra, sier ElseLill Berglund til Aftenposten.
10.Den umiddelbare gunstige effekten av å stumpe røyken er vist for flere sykdommers vedkommende, bl.a. for de lungesyke og dem med hjerteinfarkt og angina pectoris.
11.Dermed blir oppgavene mindre og mindre vanskelige inntil man bestemmer seg for å stumpe røyken for godt.
12.Det går an å stumpe røyken selv om man er storrøyker.
13.Det nytter å stumpe røyken.
14.Eksempel : er en person arvelig belastet med tendens til hjertekarsykdom, er det nettopp hos denne personen ekstra god grunn til å motivere ham til å stumpe røyken.
15.Kreft er med andre ord i betydelig grad en sykdom som kan unngås, selv om en idag, bortsett fra det å stumpe røyken, ikke vet hvordan.
16.Men efterhvert som flere organiserte tiltak kommer i stand, har han tro på at de som røker, vil bli mer modne for en endring i væremåte og mer motivert for å stumpe røyken.
17.Noen forskere ved Columbiauniversitetet i New York, Alexander Glassman og hans medarbeidere, har nå prøvet om stoffet muligens kan innvirke også på røykhunger, og dermed gjøre det lettere å stumpe røyken.
18.Noen år senere fulgte unge menn og kvinner deres eksempel med å stumpe røyken.
19.Også med spesialprogrammer som for eksempel Anne Skards serie" Hvorfor ikke slutte å røyke ?", som animerte tusenvis av mennesker til å stumpe røyken.
20.Svinner selvtilliten efter gjentatte mislykkede forsøk på å stumpe røyken ?
Similar words

 
 

stumpe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stumpestumpendestumpet
Indikative
1. Present
jegstumper
dustumper
hanstumper
vistumper
derestumper
destumper
8. Perfect
jeghar stumpet
duhar stumpet
hanhar stumpet
vihar stumpet
derehar stumpet
dehar stumpet
2. Imperfect
jegstumpet
dustumpet
hanstumpet
vistumpet
derestumpet
destumpet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stumpet
duhadde stumpet
hanhadde stumpet
vihadde stumpet
derehadde stumpet
dehadde stumpet
4a. Future
jegvil/skal stumpe
duvil/skal stumpe
hanvil/skal stumpe
vivil/skal stumpe
derevil/skal stumpe
devil/skal stumpe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stumpet
duvil/skal ha stumpet
hanvil/skal ha stumpet
vivil/skal ha stumpet
derevil/skal ha stumpet
devil/skal ha stumpet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stumpe
duville/skulle stumpe
hanville/skulle stumpe
viville/skulle stumpe
dereville/skulle stumpe
deville/skulle stumpe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stumpet
duville/skulle ha stumpet
hanville/skulle ha stumpet
viville/skulle ha stumpet
dereville/skulle ha stumpet
deville/skulle ha stumpet
Imperative
Affirmative
dustump
viLa oss stumpe
derestump
Negative
duikke stump! (stump ikke)
dereikke stump! (stump ikke)
Your last searches