Norwegian-Italian translation of summering

Translation of the word summering from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

summering in Italian

summering
matematikknoun sommatoria [f], sommazione [f]
Synonyms for summering
Similar words

 
 

More examples
1.Buldriansen, Sylvine Tvisyn, de moralsk kranke tålte ikke friheten, gled ut og kom for sent til omgivelsens idelige bekymmer, summering og notering.
2.Dermed er stunden inne for nervepirrende summering av riktige bokstaver på kryss og tvers.
3.Dette er noen av de fakta som presenteres i boligrådmannens summering av status for Holmliautbyggingen ved årsskiftet 83 / 84, og som ble fremlagt på boligutvalgets møte tirsdag.
4.Fornyelsesmengden fremkommer ved summering av antall gamle boliger som skal utbedres og leiligheter som forsvinner gjennom riving.
5.Han synes blant annet å gå ut fra at summen på 318 millioner kroner i 1983 stammer fra en summering av tallene fra de enkelte bokettersynsrapporter.
6.Hart reiser angivelig til partikonventet med den innstilling at han stadig er en aktuell presidentkandidat, til tross for at en enkel summering viser at Mondale forlengst har sikret seg et nødvendig flertall av utsendingene.
7.Den er ikke bare en skildring av en kreftoperasjon av et bryst, men en summering av deres liv.
8.Dersom det ligger slik summering bak Aftenpostens tall, bør en ihvertfall unngå dobbeltregning og holde seg til riktige anslag.
Your last searches