No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword suspekt. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vi må sørge for at våre argumenter ikke drukner i den debatt som Arbeiderpartiet vil komme til å legge opp til for å gjøre forslaget for listeforbund suspekt.
2.Gjennom en lang rekke år har Arbeiderpartiet fremstilt vår skattepolitikk som et anslag mot fellesskapet og fellesgodene, som moralsk suspekt, som sosialt uakseptabel og som et bidrag til å øke avstanden mellom de svakt og de bedre stilte.
3.Arbeiderpartiet ønsker selvsagt å gjøre alt som har med privatisering til noe suspekt og samfunnsnedbrytende.
4.Begrepet talent eller begavelse ble i seg selv betraktet som noe suspekt.
5.Blant annet mener han at det virker suspekt når Nilsen refererer til uttalelser fra adm. direktør i EGM, Terje Johansen.
6.Den finner at engasjement i realfag utelukkende for å komme inn i medisinerstudiet, i beste fall er suspekt.
7.Denne voldsomme utvidelsen og nivelleringen av det estetiske gjenstandsområdet, muliggjorde nettopp også bevegelsen tilbake, der det tradisjonelle, harmonisk skjønne, som siden modernismens begynnelse var suspekt, kan gjeninnføres.
8.Dette ble kjent i desember ifjor, og Palme måtte til slutt lese opp deler av brevet i TV for å overbevise nasjonen om at dette ikke var noe suspekt.
9.Han velsigner også direktørkollega Terje Johansen i Mortensenkonsernet med merkelapper som" suspekt" og" latterlig", fordi denne går mot fjernsynsreklame når han sjøl konkurrerer i reklamemarkedet med sine ukeblad.
10.I Paris tok han ikke særlig aktiv del i det russiske eksilmiljøet - han var en anelse suspekt, som gammel bolsjevik, selv om det sto respekt av ham for hans mot i konfrontasjonen med Stalin.
11.Jens A. Christophersen nytter til og med høvet til å henge ham ut som suspekt.
12.Johansens argumentasjon blir enda mer suspekt når man kommer over hans uttalelse om at" det heller er for mye enn for lite reklameinformasjon rettet mot de arme forbrukerne allerede !".
13.Men det er jo litt suspekt at konsulenten dengang var en mann.
14.Men overalt ble det avslag, det var tydelig at redaktørene så på Ibsens drama som noe suspekt.
15.Mens fortellingen om Carl Lange, en mann som blir forbrytermistenkt, og hvis handlinger uansett motiv gjør ham enda mer suspekt, ifølge noen kritikere viser en klar påvirkning av Kafka og Samuel Beckett, mener Askildsen selv at hans emne har vært mennesket som nærmer seg et eksistensielt nullpunkt.
16.Mindre suspekt blir han ikke i enkeltes øyne av det ubestridelige faktum at han er meget produktiv.
17.Overlege Harald Ø. Reppesgaard benekter at KGB i de siste 1015 år har tvangsinnlagt et stort antall dissidenter på sinnssykehus, idet KGBs psykiatere betrakter nonkonformisme som et suspekt fenomen.
18.På bildet er det Per Tofte, illuderende en suspekt fransk kunstoppkjøper, som er i fokus.
19.Carlzon sier også at det fra myndighetenes side var gitt" en suspekt beskjed" om at man ville bruke åtte måneder på å gi SAS tillatelse til å leie et utenlandsk selskap.
20.Det må ihvertfall være et eller annet suspekt eller mistenkelig ved en slik person.
21.Det var på den tiden skjønnhet ble regnet som borgerlig suspekt, i en periode var det ikke en gang lov å ha potteplanter eller boller med gullfisk i hjemmene.
22.Iraks utenriksdepartement opplyste at Libyas diplomater hadde fått ordre om å forlate Bagdad på grunn av det som ble kalt en" suspekt allianse" mellom Libya og Iran.
23.MEN i visse sosialistiske kretser er det fortsatt noe suspekt ved å engasjere seg på aksjemarkedet.
24.Mariss Jansons er litt lei seg for at mange har misforstått ham, ikke lest artiklene nøye nok, har blandet sammen elementer i de fire artiklene, forsøker å gjøre ham politisk suspekt.
25.Men arbeidet vårt er ikke suspekt, og det er heller ikke knyttet noe hemmelighetskremmeri til virksomheten vår.
26.Men det er frustrerende at mens det er storartet å vinne i sport, er det nærmest suspekt å vinne i forretninger.
27.Nesten alt utenlandsk ble stemplet som suspekt og" borgerlig dekadent", selv om Vestens teknologi var velkommen nok.
28.Objektiviteten er i alle fall suspekt.
29.Til gjengjeld sørget han for at en suspekt personlighet som Khrennikov ble presentert både som utøver og komponist - enda han som begge deler er temmelig middelmådig.