Norwegian-Italian translation of svømme ned

Translation of the word svømme ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svømme ned in Italian

svømme ned
rørelseverb nuotare lungo
Similar words

 
 

More examples
1.I tillegg til reservoar blir det pedagogiske bassenger for barn, bølgemaskiner for fremvisning av dynamikken i strandkanten, oter og selbasseng osv., og også et Lofotenfuglefjell over tanken med alkefugler som skal kunne fly, dukke og svømme ned i tanken.
Your last searches