Norwegian-Italian translation of sverme

Translation of the word sverme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sverme in Italian

sverme
bierverb sciamare
  folkemasseverb brulicare, formicolare
Derived terms of sverme
More examples
1.Da skal myggen få sverme fritt rundt hengekøyen din, mens du sannelig skal leve livet.
2.Det forandrer ikke den realitet at europeiske pressefolk vil sverme over Nicaragua denne uken for å se på valget, det første efter at Somozadiktaturet ble styrtet for vel fem år siden.
3.De kan i det ene øyeblikket sverme for og leve på en ide, for så i neste øyeblikk å sverme for og leve på den stikk motsatte ide.
Similar words

 
 

sverme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) svermesvermendesvermet
Indikative
1. Present
jegsvermer
dusvermer
hansvermer
visvermer
deresvermer
desvermer
8. Perfect
jeghar svermet
duhar svermet
hanhar svermet
vihar svermet
derehar svermet
dehar svermet
2. Imperfect
jegsvermet
dusvermet
hansvermet
visvermet
deresvermet
desvermet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde svermet
duhadde svermet
hanhadde svermet
vihadde svermet
derehadde svermet
dehadde svermet
4a. Future
jegvil/skal sverme
duvil/skal sverme
hanvil/skal sverme
vivil/skal sverme
derevil/skal sverme
devil/skal sverme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha svermet
duvil/skal ha svermet
hanvil/skal ha svermet
vivil/skal ha svermet
derevil/skal ha svermet
devil/skal ha svermet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sverme
duville/skulle sverme
hanville/skulle sverme
viville/skulle sverme
dereville/skulle sverme
deville/skulle sverme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha svermet
duville/skulle ha svermet
hanville/skulle ha svermet
viville/skulle ha svermet
dereville/skulle ha svermet
deville/skulle ha svermet
Imperative
Affirmative
dusverm
viLa oss sverme
deresverm
Negative
duikke sverm! (sverm ikke)
dereikke sverm! (sverm ikke)
Your last searches