Norwegian-Italian translation of sverte

Translation of the word sverte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sverte in Italian

sverte
fargenoun nerezza [f], nero [m]
  fargeverb annerire
  personverb macchiare, insudiciare, sporcare
Derived terms of sverte
Anagrams of sverte
More examples
1.Det gjelder å sverte mest mulig og flest mulig i kjølvannet av efterforskningen i saken".
2.Har De noen politisk interesse av å sverte energiministeren på Malta ?
3.Regjeringens reaksjon på disse overgrepene viser at den ønsker at de raskest mulig skal bli glemt for godt, og den fremstiller de som ikke vil gå med på dette som fiender av Uganda som ønsker å sverte landets gode navn og rykte, fremholdt han.
4.Arbeidernes Pressekontor forsøker her å skape inntrykk av at borgerlig presse og politikere nærmest gledesstrålende har omfavnet Haakon Lie, for derved å kunne sverte Arbeiderpartiet.
5.Av de som laget avisene på bakgrunn av radionyheter, og - efter inndragelsen av radioene - av avisklipp tilsendt fra Sverige og England, på stjålne maskiner, papir og sverte fra trykkeriarbeidere, ble mellom tre tusen og fire tusen personer arrestert.
6.Brandt kom med en overraskende påstand om at Flick også hadde brukt 40 000 Dmark nesten 120 000 kr. - i en kampanje for å få pressefolk til å sverte SPDpolitikeren Erhard Eppler, som tilhører partiets venstrefløy og var en av fredsbevegelsens ledere.
7.De frykter at slike vil komme til byen forkledd som Spursfans, i den hensikt å lage bråk, og dermed sverte Londonklubben.
8.De rumenske myndigheter holdt sitt løfte om å sverte Wurmbrand.
9.Den nådde sitt foreløbige høydepunkt mandag da den greske regjering anklaget Reaganadministrasjonen for bevisst å plante rapporter i vestlig presse for å sverte den greske regjering og for å ville ruste opp Tyrkia på Hellas bekostning.
10.Det at han slår ned på kibbutzene er en del av hans aktive arbeide for å sverte staten Israel.
11.Det er naivt å tro at man kan sverte vårt systems moral og politiske grunnvoller og samtidig vente seg anerkjennelse.
12.Det er å sverte den bragd de begikk.
13.Det gjelder å sverte mest mulig og flest mulig i kjølvannet av efterforskningen i saken mot den spionsiktede Arne Treholt.
14.Det virker bare kompromitterende for ham selv når han må se bort fra elementære regler og fakta i forsøk på å sverte MMI.
15.Dette er en protest mot det fenomen som vesttyskerne kaller" Auschwitzløgnen" - påstander fra høyreekstremistisk hold om at f.eks. utryddelsen av jødene i virkeligheten ikke har funnet sted og at Auschwitz er et propagandakomplott for å sverte nazismen.
16.For ikke å sverte unødig, skal jeg innrømme at dommeren i den konkrete sak måtte ha adgang til å kaste lodd i vektskålen for domfellelse - ser en bort fra det prinsipielle.
17.Forfatteren refererer til informasjoner om brudd på menneskerettigheter som kommer fra den permanente nicaraguanske menneskerettighetskommisjonen CPDH, uten samtidig å forsøke å sverte til organisasjonen slik enkelte solidaritetsfolk har en tendens til.
18.Går ikke personene rundt og frykter omtale i skandaleavisene - samtidig som de selv gjør sitt beste for å sverte sine nærmeste venners ry i den hensikt å være vittige ?
19.Han slår Aftenposten og Klassekampen i hartkorn med hverandre, - de har begge som formål å sverte" en hel sikkerhetspolitisk opinion på norsk venstreside".
20.Hans linje er å sverte oss som uprofesjonelle tilhengere av Evensen og Treholt.
21.Her har deler av massemediene kjørt en planmessig kampanje for å sverte regjeringen Willoch og det som har skjedd på sektoren de siste år.
22.I slike tilfelle er som nevnt ærekrenkelsen straffbar i alle tilfelle, og det kan da være urimelig å la ærekrenkeren få anledning til å sverte den krenkede ytterligere ved en bevisførsel om sannheten.
23.Ingen er så flink som Lady Sneerwell til å sverte sine medmennesker.
24.Istedet for å sverte meg personlig, burde de heller se nærmere på hvor mye de selv tjener på halvliterne, repliserer Virani.
25.Jeg er heller ikke fiskeriaksjespekulant ; min hensikt er ikke å sverte private fiskefraktere eller Linjegods.
26.Med argentinske offiserer i fortsatt tjeneste er det ikke lett å straffe de skyldige uten samtidig å sverte militære institusjoner, hvilket Alfonsin forsøker å unngå.
27.Men nå forsøker noen å sverte dette bildet.
28.Min rene hensikt er naturligvis å få mine landsmenn til å forbanne og sverte vinteren som best de kan.
29.Nå var den beleilig plasserte fotograf riktignok hensynsfull nok til å sverte over bilens registreringsnummer på bildet, slik at bare bekjente kunne identifisere ham, så kom ikke å si at pressen ikke er seg sitt ansvar bevisst.
30.Når jeg tok en spasertur i Calle Corriente, den smale gaten som gikk under bergkollen, ble det helt dødsstille blant kjerringene av ærefrykt for den person som skred forbi, mens skopusserguttene styrtet frem og overfalt skoene mine med børster og sverte.
Similar words

 
 

sverte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) svertesvertendesvertet
Indikative
1. Present
jegsverter
dusverter
hansverter
visverter
deresverter
desverter
8. Perfect
jeghar svertet
duhar svertet
hanhar svertet
vihar svertet
derehar svertet
dehar svertet
2. Imperfect
jegsvertet
dusvertet
hansvertet
visvertet
deresvertet
desvertet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde svertet
duhadde svertet
hanhadde svertet
vihadde svertet
derehadde svertet
dehadde svertet
4a. Future
jegvil/skal sverte
duvil/skal sverte
hanvil/skal sverte
vivil/skal sverte
derevil/skal sverte
devil/skal sverte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha svertet
duvil/skal ha svertet
hanvil/skal ha svertet
vivil/skal ha svertet
derevil/skal ha svertet
devil/skal ha svertet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sverte
duville/skulle sverte
hanville/skulle sverte
viville/skulle sverte
dereville/skulle sverte
deville/skulle sverte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha svertet
duville/skulle ha svertet
hanville/skulle ha svertet
viville/skulle ha svertet
dereville/skulle ha svertet
deville/skulle ha svertet
Imperative
Affirmative
dusvert
viLa oss sverte
deresvert
Negative
duikke svert! (svert ikke)
dereikke svert! (svert ikke)
Your last searches