Norwegian-Italian translation of svie

Translation of the word svie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svie in Italian

svie
øyeverb bruciare
Derived terms of svie
Anagrams of svie
Similar words

 
 

More examples
1.Besetningens advokater vil efter hva Aftenposten forstår, også søke billighetserstatning for tort og svie fra den norske stat.
2.De begynte å blø neseblod, ble svimle, fikk bloduttredelser i halsen og svie i eksponert hud efter arbeidet.
3.Den 18 år gamle punkeren fra Buskerud som ble frifunnet i Oslo byrett for medvirkning i" punkerslaget" i Markveien, kommer til å fremme erstatningssøksmål mot Staten for tort og svie i forbindelse med tiltalen.
4.Det jeg har greie på er kun hvilken moralsk svie det koster å kreve samme rettigheter, som kvinne.
5.Efter den søte kløe, eølger den sure svie.
6.En slik anmeldelse kan munne ut i et erstatningskrav for den tort og svie jeg og min familie har gjennomgått i denne tiden.
7.Falken svarte med rettferdig indignasjon og en skjult trusel om at han ville ha både unnskyldning og erstatning for tort og svie under en Dagsnyttsending.
8.Han ble også dømt til å betale voldtektsofferet en erstatning på 22 000 kroner for økonomiske tap som hun er påført i forbindelse med voldtekten, og 10 000 kroner i erstatning for tort og svie.
9.Han opplyser til Aftenposten at det på denne bakgrunn er naturlig at gutten tilkjennes en erstatning for tort og svie.
10.I dagens utgave av Tvedestrandsposten stilles det spørsmål om hvorfor flere av distriktets skogsarbeidere blør neseblod, får blodutredelser i halsen, hodeverk, svimmelhet og svie på armene og i ansiktet.
11.Sjåføren får nå en erstatning på 45 000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste og for tort og svie.
12.Tatt i betraktning tort og svie i fire år med triste økonomiske betingelser å drive politikk på, var det en trivelig kveld og vel anvendte penger.
13.Vi har fremmet krav om erstatning for de økonomiske tapene, men vurderer også å anlegge søksmål mot Staten for å få erstatning for tort og svie.
14.Advokat Geir Haugen og hans klient har lagt ned påstand om fengselsstraff, mortifikasjon av alle beskyldninger og en erstatning på inntil en halv million kroner for økonomisk tap, saksomkostninger for tort og svie.
15.Av beløpet er 80 000 kroner erstatning for tort og svie, og 20 000 kroner er erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
16.Dette var også forklaringen på at han valgte å beholde smykkene" for tort og svie".
17.En svakhet ved puten er at dens spermdrepende middel kan fremkalle kløe eller svie hos endel kvinner.
18.For den minste kløe eller svie, sier han.
19.Foruten erstatning for det innbetalte beløp, vil vi kreve en godtgjørelse for tort og svie, sier Kleven.
20.I tillegg skal det gis erstatning for utgifter han og foreldrene er påført og for men, tort og svie.
21.Justisdepartementet kalte det" tort og svie" og ville ikke strekke seg lenger enn til 30 000.
22.Malhotra krevet 2,5 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og tort og svie, idet han mener NORAD la utenforliggende og usaklige hensyn til grunn for å nekte ham flere jobber han søkte i organisasjonen.
23.Men efter den søte kløe kommer den sure svie, fortsetter avisen.
24.Noen har krevet et par tusen kroner ekstra i tort og svie fordi de var med toget, men slike krav har vi ingen hjemmel for å innfri.
25.Offeret i den fullbyrdede voldtekten ble tilkjent en erstatning på 30 000 kroner for tort og svie, og en mindre erstatning for ødelagte klær og en dekning av tannlegeregning.
26.Også hos gutter kan symptomene grålig og slimet utflod fra urinrøret, irritasjon og svie ved vannlatning - være så svake at man ikke merker den.
Your last searches