Norwegian-Italian translation of synbar

Translation of the word synbar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synbar in Italian

synbar
sinnsfornemmelseadjective visibile, percettibile
  tydeligadjective evidente, apparente, chiaro, ovvio, manifesto
Synonyms for synbar
Similar words

 
 

More examples
1.Kanskje ikke, men jeg tror selve typen kanskje kan være mer synbar i Tyskland enn i Norge.
2.Privat rikdom på få, men rike hender er blitt synbar.
3.Resultatet av inntektsopptrappingen ble synbar, og jeg må innrømme at akkurat dette betyr mye for meg - å se at bygdene begynte å livne til, med maling på husene igjen og orden og optimisme.
4.AVSTANDEN mellom de nordafrikanske franskmennene og de" opprinnelige franskmennene" er synbar mange steder.
5.Avbrytelsen og innblandingen utløste synbar irritasjon blant stortingsrepresentantene og ambassadør Jan Arvesen.
6.Deres egen åndelige litenhet ville bare bli så altfor synbar.
7.Forhåpentlig vil dette føre til en sterkere og mer synbar innsats for næringslivet i Oslo.
8.Hvis frost, sne e.l. faktisk er til hinder for at mangelen oppdages, er ikke mangelen synbar.
9.I den romanmosaikk Tore Hamsun har laget med så megen finurlighet, treffer vi også spenningen mellom den gang og nu, som små stykker realia i det fantastiske, men mest som stikkord og en bare glimtvis synbar ambivalens.
10.Noe av forklaringen er at den fysiske lidelse på en ganske annen måte enn den psykiske er synbar, men dette er neppe hele historien.
11.Privat rikdom på få, men rike hender er blitt synbar.
12.På denne bakgrunn virker det urimelig lettvint og korttenkt å dra den konklusjon at siden en ikke har opplevd en dramatisk avisdød på grunn av en redusert pressestøtte, er alt vel og bra og ingen synbar fare for dagspressen i Norge.
13.Idag er det et helt annet klima i hovedstaden, byen er i rivende utvikling og optimismen er synbar, sa Nordengen, som benyttet anledningen til å" kåsere" seg gjennom aktuelle kommunalpolitiske temaer for ca. 40 tilhørere.
14.At bestemte ting tar så og så lang tid og at et fastsatt klokkeslett er om så og så lenge, går best frem ved en synbar urskive.
15.Det gjenstår nå for Regjeringen å dokumentere at den økonomiske fremgang også kan omsettes i synbar og troverdig sosialpolitikk.
16.For de mennesker det gjelder er dette viktig, og for Regjeringen og det norske samfunn er det en lett synbar fjær i hatten.
17.For et par av årsakene til bedre fangst antyder man at et monofilament (snørebiten fra lineryggen og ned til kroken) er mindre synbar for fisken, samtidig som den ikke så lett blir" sur" av bedervet lukt fra gammelt agn, slik de gamle, tradisjonelle systemene lett blir efter en tids bruk.
18.Klaprende hestehover og plystrende revolverskudd over prærien, knappe replikker foran barske dueller, forskjell på godt og ondt som er klar og synbar.
19.Sløsingen i helsesektoren er imidlertid synbar.
Your last searches