Norwegian-Italian translation of tørke opp

Translation of the word tørke opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tørke opp in Italian

tørke opp
rengjøringverb asciugare, pulire
Similar words

 
 

More examples
1.Blir været bedre utover dagen, er det et visst håp om at begge de stengte banene vil tørke opp tilstrekkelig slik at de igjen kan tas i bruk som matchbaner.
2.I mellomtiden hadde personalet i Høyesterett vært i sving med å tørke opp de knuste hønseegg, og justitiarius, Rolv Ryssdal selv var kommet til.
3.Nå må man bare vente på at veien skal tørke opp.
4.Vaske, rydde, tørke opp, det gjør mamma uten stopp.
5.800 meters banen er i disse dager i ferd med å tørke opp, og da vet vi at det kommer til å gå raskt unna.
6.Dessuten må synderen tørke opp efter seg, og påhøre offentlig skjennepreken.
7.Det var kanskje rutinen som gjorde ham istand til å tørke opp familiens oppvask to ganger om dagen, slik at han kunne tjene til sitt første luftgevær ?
8.Flasken skummet over da han trakk den opp, og han rakte hånden ut efter kjøkkenhåndkleet for å tørke opp sølet på voksduken.
Your last searches