Norwegian-Italian translation of tørke ut

Translation of the word tørke ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tørke ut in Italian

tørke ut
generellverb asciugarsi
Anagrams of tørke ut
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis det var et beiset hus, og beisen begynte å tørke ut ?
2.I Østlandets tørre fjellbygdklima kan en tømmervegg stå i mange hundre år, treet tåler mye fuktighet, bare det får chansen til å tørke ut igjen, sier Mari Kollandsrud.
3.Selv om oljeforbruket ventelig ikke kommer til å øke særlig i industrilandene i årene fremover, kan det bli vanskelige oljetider i 1990årene, fordi en rekke av dagens store felter vil tørke ut og nye felter ikke blir nok til å erstatte det som blir borte, mener Barth.
4.Vi hadde i det lengste håpet at våpendepotene til geriljaen skulle" tørke ut", men i stedet er forholdene i Mocambique blitt klart forverret det siste året, opplyser Edvard Grimstad.
5.Det planlagte reguleringsarbeide vil redde skogsområdet fra å tørke ut, og når 360 av de ialt 8000 hektar skog er ryddet, vil man få nødvendig grunn til" øyer" hvor dyrene kan reddes.
6.Det skjedde faktisk bare en gang i året fordi min far mente det var viktig å passe på kroppens naturlige fettproduksjon og ikke tørke ut huden.
7.Mangfoldet vil tørke ut !
8.Oppå legger jeg perforert plast, så fiberen ikke skal tørke ut.
9.Tirsdag la EFkommisjonen frem forslag om omfattende reformer som skal tørke ut denne sjøen.
10.Under oppsatt tak for å få murene fra 1200tallet til å tørke ut, leder mag. art.
11.Vinner Samferdselsdepartementet mediepolitikk frem, vil ikke bare det private engasjement på kabelsektoren tørke ut.
12.Den skal hindre jorden i å tørke ut.
13.Det blir ikke forlangt av oss at vi skal tørke ut det osean av nød vi har hatt på jorden og har i vårt grusomme århundre.
14.Imidlertid må jeg konstatere at det begynner å tørke ut når det gjelder bevilgninger til konferansereiser.
15.Kosmos kan også ha et ønske om å" tørke ut" Laly finansielt, på bakgrunn av at det er annen gang på kort tid at selskapet gjør ting som har ført til uro i Sandefjordselskapet og blant aksjonærene.
16.Men hvis vi glemmer den mer risikofylte grunnforskningen, så vil tilsiget av dyptpløyende nye ideer, som kanskje kan bli epokegjørende på sine områder, tørke ut.
Your last searches