Norwegian-Italian translation of tøye seg

Translation of the word tøye seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tøye seg in Italian

tøye seg
klærverb allargarsi, essere elastico
Similar words

 
 

More examples
1.Den sterke stigning i år har ført til et ekstra press på sykehuset, og personalet har måttet tøye seg langt, sier Hafnor.
2.Det var ingen stor gard med premiebesetning, en måtte tøye seg og dra høyet gjennom mange glugger før det kom i krøtterkjeften.
3.Forhandlingsleder Per Harald Grue, som står i spissen for Statens forhandlere, sier at man er villig til å tøye seg, men at det går en" klar grense".
4.Man må aldri tøye seg for langt i første omgang, iallfall ikke før man har varmet opp, understreker fysioterapeut Stein FallangLarsen, som her støtter opp om Ingrid Braates" flate" og korrekte ryggstilling under strekkøvelsen.
5.Efter hva Aftenposten forstår ønsker samarbeidspartiene tvert imot å tøye seg for å imøtekomme et dyrere forslag fra Arneiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet.
6.Per Bergerud var for beskjeden med sine 100 meter i første omgang, og klarte heller ikke å tøye seg langt nok i andre omgang til å avansere.
Your last searches