Norwegian-Italian translation of ta av

Translation of the word ta av from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta av in Italian

ta av
hattverb togliere
  klærverb togliersi
Synonyms for ta av
Derived terms of ta av
Anagrams of ta av
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg krøp sammen i sofaen og håpet at noen skulle komme og ta av meg skoene.
2.Kråkene", som vant cupmesterskapet og ble nummer fire i serien ifjor, har vondt for å ta av fra bakken iår.
3.Nytt av året er refleksklyper som er lette å ta av og på," skrev vi på herværende side igår, hvor vi gjorde oss visse refleksjoner i den pågående mørketid.
4.Delegatene fra ØstEuropa ønsker ikke de nye sovjetiske rakettene velkommen, men de er heller ikke villig til å ta avstand fra utplasseringen av de nye sovjetiske rakettene i ØstEuropa, sier Jon Grepstad i" Nei til atomvåpen", som var representert på konferansen, til Aftenposten.
5.Der er nok å ta av, forteller hun.
6.Dessuten har vi så mange å ta av iår.
7.Det er grenser for hva vi kan ta av" naturkatastrofer", og en slik pågang som vi nå har hatt, kan nærmest betegnes som en slik.
8.Det som er nødvendig for å realisere en politikk for full sysselsetting, og også å bøte på de verste sosiale skavanker, er å få til en omfattende omfordeling av inntektene i det norske samfunn, fremholdt Finn Lied, som tilføyde at det er mer enn nok å ta av.
9.For meg var vektproblemet verst, det hendte jeg måtte ta av inntil ni kilo for å klare vekten på 58.9644 (!) kilo, sier" Spikern" som har akkurat det tallet brent fast i hukommelsen.
10.For å få dekket utgiftene til lagring, billigsalg, eksport osv. må vi ta av dette grunntilskuddet, sier Ingeborgrud.
11.For å ta av med et småfly som skal fly på sikt, er fartøysjefen ikke pliktig til å avgi noen flyplan i det hele tatt.
12.Her er det så mye å ta av at vi skulle ha alle muligheter for å kunne opprettholde et levende norsk kulturliv og ikke bli oppslukt av flommen fra utlandet, sier Tungesvik.
13.Jeg står i som en ørn, har nye krefter å ta av efter en deilig sommer, sier han.
14.Jubileet er over Hanna, nå kan du ta av deg den sorte kjolen.
15.Like før jeg skulle ta av fra hovedveien og inn på gårdsveien hjem, hørte jeg en bil som gearet ned bak meg.
16.Nei, stopp, ikke ta av bordet.
17.Selv krigerne måtte ta av seg sverdet og knele for å komme inn.
18.Vi har i formiddag fått et konkret løfte fra de pakistanske militære myndigheter om at det nå står et helikopter i Rawalpindiklart til å ta av for å lete efter de to fjellklatrerne Hans Christian Doseth og Finn Dæhli, som siden 5. august har vært savnet i Trangofjellet i vestre del av Himalaya.
19.Alle opplever vi at vi kan ta avgjørelser av vesentlig betydning for vårt liv, og vi lærer av dårlige erfaringer.
20.Altså ta av til høyre i neste sving.
21.Annar LilleMæhlum (a) opplyste at han gjennom Samorganisasjonen hadde deltatt i oppnevnelsen, og problemet var at man bare hadde kvalifiserte menn å ta av.
22.Ansatte i flyselskapet tar et par av julaftens timer til å plukke ut seter, for neste eftermiddag, 1. juledag skal dette flyet ta av med Etiopia som mål.
23.Arbeidstageren skal ikke ta av sin egen tid til dette, sier kretsleder Harald Hellum i Hedmark undervisningsforbund til Østlendingen.
24.Av disse grunner fant vi å måtte ta avstand fra utenriksministerens klavertrampende uttalelse, avgitt i et åpent stortingsmøte.
25.Av og til er han beskyldt for å være litt tafatt, være noe sen i å ta avgjørelser.
26.Bakgrunnen for henvendelsen er at en sivilarbeider har fått beskjed om å ta av sine permisjonsdager for å kunne ivareta vervet som fylkestingsmedlem.
27.Bare helikopter kunne ta av.
28.Begge parter legger derfor nå stadig større vekt på kortbanefly og fly som kan ta av og lande vertikalt.
29.Bestillingene strømmer inn til TUBFRIM, men man har dessverre ikke noe lager å ta av.
30.Bilister som skal nordover gjennom Nordland oppfordres til å kjøre gjennom Sverige, ved å ta av i retning Hattfjelldal ved Trofors.
Your last searches