Norwegian-Italian translation of ta avstand fra

Translation of the word ta avstand fra from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta avstand fra in Italian

ta avstand fra
oppførendeverb prendere le distanze da, dissociarsi da
  mislikeverb deprecare, biasimare, disapprovare

 
 

More examples
1.Vi har ingen problemer med å ta avstand fra en ulovlig streik.
2.Delegatene fra ØstEuropa ønsker ikke de nye sovjetiske rakettene velkommen, men de er heller ikke villig til å ta avstand fra utplasseringen av de nye sovjetiske rakettene i ØstEuropa, sier Jon Grepstad i" Nei til atomvåpen", som var representert på konferansen, til Aftenposten.
3.Arbeiderpartitalere argumenterte sterkt for at Norge kunne stemme for" frys"forslaget i FN, men i stemmeforklaringen ta avstand fra det man ikke var enig i.
4.Av disse grunner fant vi å måtte ta avstand fra utenriksministerens klavertrampende uttalelse, avgitt i et åpent stortingsmøte.
5.Da Zuckmayer skrev sitt stykke om Hitlergeneralen, ble han angrebet for å ha gjort ham for" sympatisk", enda dette stykket var et forsøk på å forstå en skjebne som noe annet enn noe man med en gang trygt kan ta avstand fra.
6.De bygger opp forsvar mot fantasier og adferd de kjenner igjen hos seg selv, som de er redd for, og vil ta avstand fra.
7.De måtte bare ta avstand fra hentydningene om ulovligheter i den finske leiren.
8.Den gårsdagsholdning som enkelte" feinschmeckere" fortsatt viser, nemlig å ta avstand fra oppførelser som likes av det store publikum, gjelder ikke lenger ! konkluderer en travelt hjemkommet Kjell Bækkelund som har hatt konsert i Stavanger med Jørn Ording (" Bjørnson i ord og toner").
9.Dersom Aftenposten er konsekvent i sitt syn på boligskatten, bør den også ta avstand fra disse forslagene.
10.Det ble videre hevdet at forbundets første leder, Kristian Horn, ved å bruke termen" humanetikk" ønsket å distansere seg fra den humanistisk tradisjon og ta avstand fra all religion.
11.Det ble videre sagt fra FNhold at selv om abort ikke er noen god eller ønsket løsning på befolkningsspørsmålet, måtte man ta avstand fra en slik mulighet, men heller hjelpe og råde de fattige kvinnene som oftest hadde bruk for det.
12.Det er fritt for alle i demokratiske samfunn å ta avstand fra Reagans spill med CIA i MellomAmerika.
13.Det er uansvarlig på kunstens vegne ikke å ta avstand fra det.
14.Det var et vemodig øyeblikk, det er slått fast at den kunstretning som ble skapt for å ta avstand fra det etablerte borgerskapet og den materialistiske verdensoppfatning fortsatt er svært populær blant nettopp de menneskene surrealismen angrep.
15.Enkelte politikere fra sentrumspartiene har et umettelig behov for i alle sammenhenger å ta avstand fra og så tvil om det man måtte mene og uttale fra koalisjonens største parti.
16.Folkereisning Mot Krig vil på det skarpeste ta avstand fra norske myndigheters fengslinger av personer som av samvittighetsgrunner ikke kan utføre sivil eller militær tjeneste.
17.Forslaget er begrunnet med at sykepleierstudenter, som for det meste er jenter, bør ta avstand fra pornoindustrien.
18.Forslaget er så fornuftig at ingen av de stridende parter har våget å ta avstand fra det.
19.Forsvarssamarbeidet med NATOlandene skal opprettholdes, men" enkelte avtaler" må revideres, og man må ta avstand fra NATOs førsteslagsstrategi og dagens kjernefysiske strategi.
20.Førstegenerasjons kristne må ofte ta avstand fra ting i sin kultur som forbindes sterkt med besvergelse og magi.
21.Førstevoterende, dommer Egil Endresen, sier i sitt votum at han finner grunn til å ta avstand fra den oppfatning sorenskriveren har gitt uttrykk for i forbindelse med spørsmålet om erstatning til kommunen.
22.Førstkommende torsdag må Stortinget ta avstand fra fortsatt utplassering av NATOraketter.
23.Han gikk lenger enn andre vestlige gjester i Moskva det siste året har gjort i å ta avstand fra Sovjets gjerninger i Afghanistan.
24.Han henviser til at Reagan allerede i desember 1981 underskrev en ordre som fastslår at det" er administrasjonens klart uttrykte politikk" å ta avstand fra enhver form for politisk mord.
25.Høyre vil trolig ta avstand fra forslaget om innføring av en kjøreavgift for å få finansiert Grunnlinjen.
26.I den grad Regjeringen berører disse punktene, er det for å ta avstand fra dem.
27.I det hele tatt har vi vanskelig for å forstå hvorfor det haster slik med å ta avstand fra skattekommisjonens opplegg.
28.I en uttalelse fra politimesteren heter det at Oslo politikammer" på det mest bestemte vil ta avstand fra en slik vurdering av situasjonen".
29.Ialt stilles syv terroristanklagede for retten i Stammheim og i Düsseldorf, og enkelte av dem har demoralisert terroristmiljøet ved å ta avstand fra sine tidligere kampfeller.
30.Imidlertid må vi ta avstand fra radikale og kontroversielle eksperimenter med våre barn i grunnskolen.
Your last searches