Norwegian-Italian translation of ta en risiko

Translation of the word ta en risiko from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta en risiko in Italian

ta en risiko
vågeverb arrischiarsi, azzardarsi
Similar words

 
 

More examples
1.For å beholde den må vi være villige til å ta en risiko som alt ialt ikke er større enn den forfedrene tok.
2.Når unge initiativrike mennesker uten formue og med en bra inntekt kan gå igang med å skaffe seg en utmerket bolig er det fordi de vet at de kan trekke fra renter og at eiendomsskatten er lav, de satser, de våger å ta en risiko.
3.Andre ganger er de mer innstilt på å ta en risiko.
Your last searches