Norwegian-Italian translation of ta hånd om

Translation of the word ta hånd om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta hånd om in Italian

ta hånd om
generellverb badare a, occuparsi di
  tannlegkunstverb curare
  oppmerksomhetverb curare, occuparsi di, badare a, preoccuparsi di
  husverb occuparsi di, badare a, curare
Synonyms for ta hånd om
Examples with translation
I den brasilianske jungelen ser vi ødeleggelse av naturen går hånd i hånd med eliminering av mangfoldet av menneskelige samfunner.
Similar words

 
 

More examples
1.Rett nok bestreber bankene seg på å ta hånd om pengene våre.
2.Barneombudet ikke er interessert i at foreldre" skal slippe" å ta hånd om barna.
3.Det begynner å bli en del kvinner som står til rors, mens mannen må ta hånd om fenderne.
4.Det trengs et apparat til å ta hånd om varene, informere brukerne om hva tørrfisk er og hvordan den skal tilberedes.
5.Efter avtale med politiet vil vi over påske ta hånd om hittede sykler og hunder.
6.I vårt tverrfaglige team inngår blant andre psykolog som ikke minst skal ta hånd om personalets problemer, sosionom og ergoterapeut, som har spesialisert seg på boligtilpasning.
7.Med større bevilgninger kan vi ta hånd om flere klienter, rykke ut nattestid og kanskje drive oppsøkende virksomhet i hjemmene.
8.Museet har en unik samling materiale om den norske utvandringen, men ingen muligheter til å ta hånd om den.
9.Vi tror kanskje at vi er enestående når det gjelder å ta hånd om barna våre.
10.Aksjonistene ønsker å rette søkelyset mot havnemyndighetene i Rotterdam som ikke har et tilfredsstillende apparat til å ta hånd om slikt avfall.
11.Alt helsefarlig arbeid skulle direktoratet ta hånd om, saker som angikk budsjett, planlegging og politikk skulle legges til en egen helseavdeling i Sosialdepartementet.
12.Anlegget skal ta hånd om søppel fra hele Romerike om de 14 kommuner enes om et samarbeide og vil gi like mye energi som den siste utbygging av Rånåsfossen i Glomma.
13.Barnepleierne på sin side har ingen bakgrunn i å ta hånd om foreldrene og deres psykiske problemer i situasjonen.
14.Barnevernsmyndighetene i byen har store problemer med å ta hånd om dem.
15.Begrunnelsen for dette skal være at reglene efter fylkesrådmannens oppfatning strider mot norsk lov, og at forskriftene bl.a. pålegger tilsynslegen ved hvert hjem å avgjøre hvilke pasienter som er for uklare til selv å ta hånd om midlene.
16.Blir det altfor ille, må vi sende avdelinger til nærmeste militærleir hvor vi får ta hånd om dem, sier Helset.
17.Både kronprins Harald og andre i det kongelige følget måtte hjelpe til med å ta hånd om alle gavene.
18.Da de ville ta hånd om noen av festdeltagerne, hoppet flere av dem på tjenestemennene.
19.Da han kom til Aschehoug i 1958, var han alene om å ta hånd om verk og fagbokutgivelsene.
20.De har det mål for øyet at de skal gjøre landets legestand rustet til på en bedre måte å kunne ta hånd om alt som berører den fryktede sykdommen kreft.
21.De kan da tilkalle dyrlege og på grunnlag av veterinæruttalelsen ta hånd om dyret med en gang om de finner det nødvendig.
22.De krevde at de skulle ta hånd om lossing og lasting, og fergen ble på nytt liggende i havn.
23.Den kvalifiserte tannlegestab som Oslo offentlige tannhelsetjenese har, ønsker ikke bare å ta hånd om tannfriske barn.
24.Den medisinske og kirurgiske avdeling på Sentralsykehuset i Akershus og Rikshospitalets lungeavdeling skal nå kartlegge hvilke lungepasienter sykehusene i fylket selv kan ta hånd om og hvem som må behandles på Rikshospitalet.
25.Den nye enheten skal dermed ta hånd om og videreutvikle den forretningsmessige virksomheten som hittil har vært underlagt SAS Trafic Services Division.
26.Den overraskende økningen i arbeidsløsheten i Oslo kan skyldes at det i hovedstaden er et mindre effektivt apparat til å ta hånd om ungdom som ikke har fått skoleplass, antyder Stein Langeland ved fylkesarbeidskontoret.
27.Denne er en av flere leirer som er etablert for å ta hånd om sivile drevet på flukt av krigshandlingene.
28.Dermed kan man ta hånd om avfallet sammen med de avskrevne kamrene.
29.Dertil har han knyttet til seg nødvendig ekspertise for å kunne ta hånd om hele innredningen av kontorlokaler.
30.Det ble efterhånden en urimelig oppgave for et lite forlag å ta hånd om Prousts gigantiske roman, og dette er årsaken til at Gyldendal nå tar fatt.
Your last searches