Norwegian-Italian translation of ta opp

Translation of the word ta opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta opp in Italian

ta opp
meningskonflikterverb discutere a fondo
  spørsmålverb sollevare, porre, far sorgere
  subjektverb menzionare, tirare in ballo [informal], affrontare, riprendere
  bilerverb far salire, prendere su
  formålverb raccogliere
Synonyms for ta opp
Derived terms of ta opp
Anagrams of ta opp
Similar words

 
 

More examples
1.Custos Finans akter ikke å ta opp kampen med kommunekassereren, idet de anser den tapt på" teknisk KO".
2.Det er bred enighet om at rasisme skal bekjempes og skolesjefen har oppfordret skolene til å ta opp dette i sin valige undervisning.
3.Fredsdelegasjonen" hørte stort sett på i taushet uten å ta opp noen virkelig dialog.
4.Hvorfor er det ingen som til dags dato har våget å ta opp det dilemma som mange unge er havnet i efter at den 9årige obligatoriske skole ble innført ?
5.Småførkjan" svingte seg med gamle martnasgubber mens deres unge motorsykkelhelter sto med hjelmen i hånd og funderte på hvorledes de skulle ta opp konkurransen med gubbene.
6.Tema sykepleie" er en ny bokserie, som vil ta opp sentrale emner innenfor sykepleiefaget.
7.Vi kan nemlig ikke akseptere et resonnement som bygger på at gjeldende bensin, diesel og parafinavgifter er en fast størrelse som det både er økonomisk og politisk uriktig å ta opp til prøving.
8.Ærefrykt for livet" er tema for dr.med. Ola D. Saugstad, som skal ta opp aktuelle spørsmål omkring livs og dødsproblemene i forbindelse med moderne medisinsk forskning og praksis.
9.Den vesentlige beveggrunn for å ta opp denne sak til diskusjon er imidlertid vissheten om at utstrakt hemmeligholdelse er uforenlig med demokratiet.
10.Denne nødvergeparagrafen gir imidlertid ikke lov til å ta opp direkte jakt på ulven.
11.Dersom Stockholmkonferansen skal bli fremgangsrik, må den ta opp de viktigste og mest brennbare spørsmål i Europa, nemlig den økende fare for krig og våre forslag om ikkebruk av militær makt og om ikke førstebruk av atomvåpen, sa SovjetUnionens delegasjonsleder Oleg Grinevskij til pressen efter sitt innlegg.
12.Dersom stolene ble fjernet fra styrehuset, kan de ombord ta opp andre stoler fra messene på fartøyet straks Skipskontrollen er gått fra borde.
13.Det er også et spørsmål vi må ta opp, hva slags likestilling ønsker vi, hvem skal legge premissene ? spør Gerd von der Lippe.
14.Det er tydelig at forretningsbankene nå vil ta opp konkurransen med kredittforeningene.
15.Det finnes en viss uenighet mellom Norge og Spania om hvor mye spanske fiskere kan ta opp i den norske økonomiske sonen rundt Svalbard, men disse meningsforskjellene er ikke større enn at de kan løses gjennom diplomatiske kanaler, sa Moran, som samtidig opplyste at han offisielt hadde invitert utenriksminister Stray til å besøke Spania.
16.Det finnes nok av oppgaver og utfordringer å ta opp innenfor en luthersk sammenheng.
17.Det gir en mulighet for fellesskap mellom kirker med den samme historiske rot og til å ta opp spørsmål som er aktuelle for flere kirker i den lutherske verden.
18.Det kan vi ta opp når løpet er unnagjort...
19.Det siste, uten tvil, sa Lewis, som også avslørte at han neste år kan tenke seg å ta opp igjen hekkeløpingen fra gymnasdagene.
20.Dette er en alvorlig handling fra revisjonsutvalgets side, og vi kommer straks til å ta opp saken, sier direktør for fylkets sykehusstell, Arne Vetlesen, til Aftenposten.
21.Dette skal vi ta opp med foreldrerådet, sier Holtren til avisen Varden.
22.EFTA kan bare ta opp rent økonomiske saker, understreker EFTAs generalsekretær Per Kleppe i en samtale med Aftenposten.
23.For min del tenker jeg å ta opp det spørsmålet når jeg besøker VestTyskland i mars.
24.Fra Landbruksdepartementets side vil vi ikke ta opp saken før Fellesrådet eventuelt henvender seg til oss.
25.Hensynet til norsk næringsliv og norske arbeidsplasser tilsier at norske bedrifter blir i stand til å ta opp konkurransen fra de store internasjonale konserner, gjennom muligheten til å reklamere for sine varer i norsk kringkasting, sa han.
26.Hva med grafikken, kommer du til å ta opp igjen den siden av deg som billedkunstner ?
27.Hvilke oppgaver vil Historielaget ta opp i nærmeste fremtid ?
28.Hvilke saker kan så rådet ta opp ?
29.Idag, da elevene oppfostres på reklame og media, med blant annet walkman som avsporing fra undervisningen, bør skolen ta opp konkurransen.
30.Imidlertid ligger det lang inn i fremtiden at vi kan ta opp konkurransen med NRK.
Your last searches