No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ta stilling til. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
2.(NTBAFPReuter) FNeksperter vil med det aller første reise til Iran for å ta stilling til de angivelige bevisene for at Irak har brukt kjemiske våpen i Gulfkrigen, opplyste en talsmann for FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar torsdag.
3.Anken over dette spørsmål vil bli sendt lagmannsretten med det aller første, og jeg venter at retten vil ta stilling til anken omgående, sier Lars MonradKrohn til Aftenposten.
4.Blant mange jurister er det likevel en utbredt oppfatning at Høyesterett begrenser seg til å ta stilling til de spørsmål som er nødvendig i den aktuelle sak og ikke avgir begrunnelser som kan få betydning ut over den sak som behandles.
5.Derefter vil vi rapportere saken til politimesteren i Romsdal, som senere vil ta stilling til om det skal reises straffesak på grunnlag av anmeldelsen fra leirledelsen på Hustad.
6.Det er bispemøtets arbeidsutvalg med Den norske kirkes preses, biskop Andreas Aarflot, som må ta stilling til om Børre Knudsen - eventuelt sammen med representanter for menighetsrådet i Balsfjord - skal få anledning til å møte bispekollegiet under bispemøtet i Trondheim i neste uke.
7.Det er delte meninger om Høyesterett bare skal ta stilling til de rettsspørsmål som må løses i den enkelte sak.
8.Det er to meget viktige spørsmål som lagretten må vurdere når den skal ta stilling til om Gregersen er skyldig i tiltalen eller ikke.
9.Det juridiske kan ikke vi ta stilling til nå.
10.Det prinsipielle ved selve bruken av narkohunder i privat tjenste vil vi ikke ta stilling til i denne omgang, sier Johansson til Aftenposten.
11.Dette må styret i Bergenske ta stilling til på et senere tidspunkt, sier Garmann.
12.Efter valget vil Brorskapet ta stilling til om det skal forbli sammen med Wafd eller danne sin egen gruppe, fremholder en av organisasjonens ledere, sjeik Salah Abu Ismail.
13.En så alvorlig situasjon må NITOs hovedstyre ta stilling til.
14.Forretningsbankenes Arbeidsgiverforening har nedsatt et utvalg som skal ta stilling til åpningstidene, sier statsråd Astrid Gjertsen.
15.Før vi kan ta stilling til anmeldelse, må jeg få rapporten fra lensmann og oppsynsmann, men det er ingen tvil om at denne overtredelsen vil bli forfulgt.
16.Først fredag formiddag vil vi ta stilling til om noen av de to vil bli siktet for drapet, sier politifullmektigen.
17.Først når dette arbeidet er ferdig en gang i 1985, skal de politiske myndigheter ta stilling til om vi virkelig trenger et sentralt medisinsk dataregister, sier direktør Christian Lerche i Helsedirektoratet.
18.Først når jeg har studert premissene, vil jeg ta stilling til om dommen skal angripes, sier han til Aftenposten.
19.Hvis Norge får et varig overskudd overfor utlandet, må man ta stilling til hvordan man skal investere disse midlene.
20.I utgangspunktet er dette et mer enn vrient spørsmål å ta stilling til, selv om jeg aller helst vil være med i landskampene.
21.Ja, og så er det dette med at når man krever like rettigheter, så bør like plikter følges opp av kvinnene selv, men det med verneplikt synes jeg er vanskelig å ta stilling til, selv om jeg er en varm tilhenger av et troverdig forsvar.
22.Jeg har dessverre ikke studert forslaget nærmere ennå, men rent umiddelbart synes jeg det høres noe tvilsomt, sier s+ipresident Odd SeimHaugen, som er en av dem som skal ta stilling til vesttyskernes forslag i Geneve.
23.Jeg kjenner ikke denne saken og kan derfor ikke ta stilling til den.
24.Jeg vil ta stilling til hva som skal gjøres, og om det blir aktuelt å sende ned et undervannsfartøy efter sjøforklaringen i Haugesund torsdag, sier sjøfartsinspektør Hilmar Dale i Kristiansand til Aftenposten.
25.Men blir ikke kontrasten mellom situasjonen hjemme og på barnehjemmet altfor stor for et barn som skal ta stilling til begge deler ?
26.Til høsten vil vi ta stilling til eventuell konsesjonsbehandling av slike anlegg.
27.Utbygging av døgnservice vil være ett av mange tiltak å ta stilling til, men vi har ikke utarbeidet noe handlingsprogram.
28.Ved å fremlegge et privat reguleringsforslag blir politikerne tvunget til å ta stilling til Vannlinjen, sier Selvaag.
29.Vi er engstelige for at Stortinget skal ta stilling til luftfartsproblemene på helt sviktende grunnlag, sa Bernhard Christian Jenssen, formann i aksjonsgruppen.
30.Vi er selvfølgelig glad for all oppmerksomheten, sier Jack Ovesen, men vil foreløbig ikke ta stilling til hva familien skal gjøre med de gavetilbud som er kommet.