Norwegian-Italian translation of tale tydelig

Translation of the word tale tydelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tale tydelig in Italian

tale tydelig
ordverb articolare, pronunciare bene
Similar words

 
 

More examples
1.Derimot har britene kommet langt når det gjelder vernemasker som gjør det mulig å spise med disse på, benytte briller og tale tydelig.
2.Læreren som steg ned fra sitt kateter for å tale tydelig, og det ikke bare til elever.
3.Mange var skeptiske til bygging av parkeringshus ved Lilletorvet, men her er tallenes tale tydelig.
4.Bildene fører sin uutgrunnelige tale tydelig nok.
Your last searches