Norwegian-Italian translation of talende

Translation of the word talende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

talende in Italian

talende
gestadjective espressivo, significativo
  ansikteadjective espressivo
  aksjonnoun parola [f]
Derived terms of talende
Anagrams of talende
Similar words

 
 

More examples
1.Mannen med mustasjene" synes det er en tillitserklæring at han på denne måten har fått et akseptert varemerke når han ferdes i MidtØsten, andre arabisk talende land eller de mange afrikanske land han er velkjent i.
2.Tinna"s emblem, et lite menneske med sprikende lemmer, langt hår og talende munn, er tegnet av en fireåring.
3.Abdel Wahab Shazly gjør en talende bevegelse med hånden som får resten av familien til å bryte ut i latter.
4.Altså ren rebus om man vil - eller en såkalt" talende type".
5.Astad Deboo hadde usedvanlig talende tær, en mykhet og smidighet som bare et lite barn kan vise maken til.
6.Av de umiddelbart talende installasjoner i U.K.S. nevner jeg" Prosjekt Tre" av søstrene Grøstad (tre stykker), det er å oppfatte som en videreutvikling av to lignende ideer på Høvikodden og i Seljord ifjor sommer og er basert på selve uttrykket i materialene tre, ull, silke, lerret og tau.
7.Av portrettbystene er arbeidene av Mikkjel Fønhus og Erling Stordahl talende eksempler på Rørhus evne til å få frem særpreget ved den han portretterer.
8.Bjørn Fongaards Fagottkonsert op. 120 nr. 12 var av mer talende karakter, med en monologpreget solostemme satt opp mot hvislende strykere som bare unntagelsesvis bød på markante motiver.
9.Da offentliggjorde Det øverste sovjets lovtidende en ny paragraf, 131 - i straffeloven med den talende tittel" Utlevering av informasjon inneholdende tjenestehemmeligheter til utenlandske organisasjoner".
10.De er, mener han, vel så talende som Hildesheimers prosa - noe som han håper vil føre til at Hildesheimer overvinner sin fortvilelse og vender tilbake til litteraturen.
11.De stakk sine kloke hellige hoder sammen og besluttet at dette måtte være et talende tegn fra oven.
12.Derfor kan også et abstrakt bilde være langt mer talende enn figurativ kunst.
13.Det er en av de viktigste begivenheter i nyere norsk litteratur at det vi kan kalle førstegenerasjonsforfattere beveget seg ut fra det usynlige og tause og inn i det synlige og talende.
14.Det er kanskje det mest interessante punktet i resolusjonen, som ellers er en talende illustrasjon av at også IOCs makt er begrenset.
15.Det seriøse er" pakket" inn i talende illustrasjoner.
16.Det skal talent til å velge nettopp så talende filmklipp som de som vises her, denne gang blant annet Bergman, John Ford og Fritz Lang.
17.Disse ledende navnene skulle være talende nok.
18.En av de raske gutter tegner talende en kurve i luften, og gjør et raskt utfall mot høyre.
19.En romslig marg med" mellomtitler" og paragrafhenvisninger gir også god oversikt i stoffet, som slett ikke virker ufremkommelig, inndelt som det er i mange avsnitt med talende titler innledningsvis.
20.En talende illustrasjon fra departementets antimobbebrosjyre.
21.En talende tom flate midt i bildet formidler det usagte - og sagte - langt sterkere enn voldsomme gester.
22.Et særdeles talende eksempel på dette var innlegget" Vannlinjens Venner" i Aftenposten 6 / 4 1984 av kommunalrådsekretær Hans Kr. Lehmann, som både saklig og moralsk representerer et foreløbig bunnnivå fra offentlig hold i denne sammenheng.
23.Et talende eksempel er det nye templet til 44 millioner norske kroner som nylig er reist i byen Tainan.
24.Et vikingskip med hakekors på seglet er det talende bildet, her på forsiden av medaljen.
25.Forfatterinnen har spurt seg" hvorfor ?", og i talende tilbakeblikk opplever vi Marias barndom før krigen på en prestegård et dystert sted i BygdeNorge.
26.Gårsdagens redselsskildring i Arbeiderbladet av hva som blir Oslos bitre hverdag når sosialrådmannens forslag blir vedtatt, er et talende vidnesbyrd i så måte.
27.Han befolker store lerreter med malrisk liv og talende gester i stedet for retorikk.
28.Han viser et totalt kroppsuttrykk hvor hver eneste muskel er med i en estetisk talende dans.
29.Hennes stramt stiliserte, men samtidig energiske og" talende" figurstil innrammet i håndfast gotikk er det norske svaret på Art Deco.
30.Her har man da også i flere år samlet seg om en talende betegnelse for de nye tendensene :" postmodernisme".
Your last searches