Norwegian-Italian translation of tappe

Translation of the word tappe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tappe in Italian

tappe
fatverb attingere, spillare
  ornitologiverb perdere, mutare
  formålverb lasciar cadere
  tekniskverb mortasare
Synonyms for tappe
Derived terms of tappe
Similar words

 
 

More examples
1.Det er stort sett elvekraftverk som nå er satt ut av funksjon, og vi må erstatte disse ved å tappe vann fra magasiner som ellers ikke ville blitt belastet på denne tid av året, sier samkjøringsdirektør Rolf Wiedswang til Aftenposten.
2.Dette vil tappe jordbruket for mange arbeidsplasser, og hva skal vi få i stedet, lød det fra salen.
3.Jeg kan ikke skjønne annet enn at et slikt legevaktsenter vil måtte tappe også av offentlige ressurser, blant annet for de laboratorieanalyser de må sende bort.
4.Jeg kan ikke skjønne annet enn at et slikt legevaktsenter vil måtte tappe også av offentlige ressurser, blant annet ved støtteordningen for de laboratorieanalyser de må sende bort, sier Kari Rolstad (a) i en kommentar.
5.Jeg var ikke helt pigg under Rikstotorittet, og tror det vil tappe meg for altfor mange krefter å kjøre lagtempo to dager før fellesstarten, sier Torjus Larsen.
6.Men den behandlingen du er utsatt for, som under rennet forrige helg, bidrar ikke slike episoder til å tappe deg for nettopp dette ?
7.52,7% av de unge er opptatt av atombombefrykten, men narkotika, forurensning og arbeidsledighet er også med på å tappe ungdommen for livsvilje, livsglede og fremtidshåp.
8.Andre kan ha helt andre motiver for å trenge seg inn i et dataanlegg, nemlig tappe det for viktige industrihemmeligheter eller rett og slett sabotere det.
9.Bare noen ganske få betrodde medarbeidere får tappe en dråpe nå og da av julebrygget, sier Berggren.
10.Blodslit for utkommet, og sykdom, tuberkulose, gjorde sitt til å tappe ham for krefter de få årene han fikk leve på jorden.
11.DET sier seg selv at denne norske særvariant av sosialdemokratisk industripolitikk fører galt avsted, slik vi har sett den tappe vårt næringsliv gjennom en rekke år med Arbeiderpartiregjeringer.
12.Datatilsynet har for kort til tilbake anbefalt skoler som underviser i EDB å anskaffe egne anlegg for administrativt bruk, for å unngå at studenter som finner frem til passordet for anlegget kan tappe skolenes lukkede dataanlegg.
13.De dukket opp da politiet begynte å tappe luften ut av feilparkerte biler i et forsøk på å få dem vekk fra fortauene og de viktigste gjennomfartsgatene.
14.Det er også et spørsmål om i hvilken grad vi ønsker å tappe" ikke oljerelatert" industri for fagfolk.
15.Det viktigste spørsmålet nå må være å tappe ut grumsete vann så flest mulig blir istand til å oppdage og stoppe" fisk" av Treholttypen og dens like.
16.Det vil ikke bli tale om å tappe midler fra avisen for å eksperimentere med nye ting.
17.Egne antenneanlegg på Cuba og ombord på sovjetiske skip setter SovjetUnionen i stand til å tappe størstedelen av informasjonsflommen til og fra USA.
18.En ren riksdekkende TVkanal vil i langt mindre grad tappe avisene og ukebladene for annonseinntekter.
19.Havbruksfondet har fått konsesjon fra Finansdepartementet, og er det annet selskap som har sluppet gjennom det nåløyet det er å få tappe av de meget store summer som står avsatt efter distriktsskatteloven for årene 1979 til 1983.
20.I Hallo Oslo onsdag fremførte en blodgiver et fromt ønske om at" en eller annen" kunne forære Blodbanken på Ullevål et fjernsynsapparat - slik at blodgiverne, mens de lar seg tappe for den livgivende væske, ikke samstundes behøver å gå glipp av fjernseverdige programmer.
21.Ingen annen måned er Kari og Ola Nordmann flinkere til å tappe lønnskontoen for store beløp.
22.Jeg kan ikke forstå at det skulle tappe helsevesenet for ressurser om noen pasienter vil velge selv å betale en større andel av hva dette koster.
23.Jeg tviler på at industrien kan tilføre næringen noe særlig utover kapital, sa Steinsbø, og var tvertimot engstelig for at industrien ville tappe næringen for kompetanse og dermed føre til at den øvrige del av næringen ville kunne bli den store taper.
24.Kraftverket har allerede begynt å tappe ut, da, man fremdeles venter store vannmengder fra snesmeltingen på Hardangervidda.
25.Kraftverket har allerede begynt å tappe ut, da man fremdeles venter store vannmengder fra snesmeltingen på Hardangervidda.
26.Man må jo forstå at når folk ikke kan blande skummetmelk og helmelk i et glass, vil de sannsynligvis også ha store problemer med å tappe vann på egen hånd.
27.Oslopolitikerne hevder på sin side at Staten bare iår vil tappe Oslo for over 500 millioner kroner i midler til skatteutjevningsfondet og diskriminerer Oslo med hensyn til bidrag til kollektivtrafikken.
28.På nærmere spørsmål måtte han imidlertid innrømme at det er Høyre man fortsatt tar sikte på å tappe.
29.Samtidig som man har disse, og enkelte andre begrensninger, kan Industriutvikling tappe av de meget store summene som står avsatt efter distriktskatteloven.
30.Selvfølgelig vil noen hevde at ja, men vann kan jo folk selv tappe i springen !
Your last searches