Norwegian-Italian translation of telefonautomat

Translation of the word telefonautomat from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

telefonautomat in Italian

telefonautomat
telefonnoun telefono pubblico [m], telefono a gettoni [m]
Similar words

 
 

More examples
1.En drosjesjåfør vi en dag kjørte med, brukte nesten hele sin myntbeholdning på en telefonautomat i håp om å finne frem til en som kunne hjelpe ham så vi kom frem til rett adresse.
2.Ta nå bare for eksempel siste nytt : en rullende telefonautomat.
3.Til slutt så han ingen annen utvei enn å bruke en telefonautomat i ventehallen for å tilkalle assistanse fra VestAgder politikammer.
Your last searches