Norwegian-Italian translation of telefonere

Translation of the word telefonere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

telefonere in Italian

telefonere
telefonverb telefonare, chiamare
Synonyms for telefonere
Similar words

 
 

More examples
1.Budsjettet inneholder også flere gleder for dem som skal telefonere i 1985.
2.Dette forklarte en tidligere telefonmontør som i desember 1979 skulle undersøke telefonen til Lysestøl, som klaget på skurring og annen støy som fra tid til annen opptrådte når han skulle telefonere.
3.Efterat det verste ståket hadde lagt seg, ble den ferske mesteren med inn i Aftenpostens reportasjebuss for å telefonere hjem til Voss, men dengang ei, det viste seg umulig å få svar i det Kvalfossske hjem.
4.Erfaringen med de åpne kiosker som er satt opp i Oslo, viser at folk ikke har kviet seg for å telefonere for" åpen mikrofon".
5.Fru Varstein sier hun var på landstedet da Viggo Varstein kom dit i båten fra Danmark natt til 28. august. hun hjalp ham litt med penger og lot ham telefonere, sannsynligvis til Borgen i Oslo.
6.Han frykter at isolasjonen vil bli enda sterkere dersom mulighetene til å telefonere på kveldstid innskrenkes.
7.Hele en tredjedel av utvalget hadde overhodet ikke kjennskap til hva det koster å telefonere pr. minutt til Stockholm, London eller New York (takstene er henholdsvis kroner 3,00, 5,90 og 15,40).
8.Man anskaffet ikke mobiltelefon for å stoppe ved nærmeste kiosk for å telefonere !
9.På rammebudsjettet er det blant annet beregnet at lege og tannlege kan telefonere for 1000 kroner i 1984.
10.Renner sanden ut av timeglasset før han er ferdig med samtalen, ber han vedkommende i motsatt ende å telefonere tilbake.
11.Nordisk mobiltelefon ombord, og med dette utstyret kan vi telefonere over det vanlige telenettet.
12.Vi har fått opplyst at rekruttene både kan sende og motta post og telefonere.
13.Der vanker det gratis kaffe og brødskiver, der kan de telefonere og dusje osv.
14.En av oss må allikevel gå dit for å telefonere efter legen.
15.For å telefonere hjem slår man først 00, og så 47 samt lokalt retningsnummer og abonnentens nummer.
16.Idag kan 200 millioner muhammedanere telefonere til hverandre og se hverandres fjernsynsprogrammer på tvers av ørkenområder som hittil har vært ufremkommelige.
17.Jorunn Nilsen (t.v.) og Pauline Sørheim, begge tillitsvalgte i sykepleierforbundet, brukte gårsdagen på å telefonere til sykepleiere land og strand rundt og be om krisehjelp til Åsgård.
18.Man kan ikke telefonere direkte til Norge, men hotellportieren ordner det raskt og greit.
Your last searches