Norwegian-Italian translation of temme

Translation of the word temme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

temme in Italian

temme
dyrverb addomesticare, domesticare
Synonyms for temme
Derived terms of temme
altstemme, frata stemmerett, bestemme, bestemme mengden av, bestemme på forhånd, bestemme seg, bestemmende, bestemmende faktor, bestemme i forveien, bestemmelse, bestemmelse i artiklene, bestemmelsessted, bestemmelsesord, mangel på overensstemmelse, manglende overensstemmelse, forutbestemme, forutbestemmende, forutbestemmelse, gi stemmeret, i overensstemmelse med, istemme, istemme med, ikke kunne bestemme seg, ikke stemme overens, jastemmer, med halvkvalt stemme, medbestemmelsesrett, neistemme, neistemmer, ormtemmer, overensstemme, overensstemmende, overensstemmelse, overstemme, selvbestemmelsesrett, skrukkete stemme, summing av stemmer, stemmebånd, stemmebånds-, stemmegaffel
More examples
1.Det hender at noen av dem ikke lar seg temme.
2.Anita Myhren maktet heller ikke å temme trønderjenta, noe hun har vært ekspert på i tidligere møter.
3.Bakgrunnen for hennes henvendelse var åtteåringen som ble utvist på grunn av problemer med å temme sitt sinne, som det er blitt skrevet i flere aviser.
4.De er de eneste vi mennesker aldri vil kunne greie å temme.
5.Den ene av eieren, Boots Hansen, er mannen som var med å temme utblåsingen på" Bravo"plattformen i Nordsjøen i 1977.
6.Derfor vil trygdebudsjettet forbli trollet som ingen kunne temme.
7.Det er i hvert fall en måte å forsøke å temme trollene i hjernens og hjertets hvelv.
8.Det er imidlertid enkelte Labourstyrte bykommuner regjeringen først og fremst ønsker å temme.
9.Det er ingen ringe glede, du må bare temme ditt sinn og ikke lenger vente deg de dype, svimle øyeblikk.
10.Det var snarere et nøye planlagt trekk i planen som skulle temme Bishops makt.
11.Heidi Støre er imidlertid fortsatt en sentral spiller og ypperlig organisator som Asker har vanskelig for å temme.
12.Lokalmyndighetene har i generasjoner drøftet muligheten for å temme den sterke tidevannsstrømmen opp Themsen.
13.Med bortimot beundringsverdig disiplin har man så langt maktet å temme de mest rebelske innen egne rekker og gitt inntrykk av den store enighet.
14.Men fartsoverskridelse er åpenbart blitt så almindelig, at vi må øke anstrengelsene for å temme uvesenet.
15.Men jeg prøver å temme meg, og avpasser farten efter forholdene, for å holde meg til Trafikk og musikk.
16.Mye vil ha mer, heter det, og det kan ikke utelukkes at SydAfrika som det siste året har seilt på en bølge av fremgang i sine bestrebelser på å" temme" nabostatene og eliminere dem som trusler mot apartheidsystemet - preser sitronen så hardt at den sprekker.
17.Og hva gjorde mennesket så - da det fikk makt over kraften som kunne" temme sollyset" ?
18.Å temme vær og vind og ha det gøy på samme tid, er det ikke mange som opplever på annet vis.
19.Det forekommer meg at man iblant i noen grad kunne temme sin rasende formalisme og la den sunne fornuft avgjøre...
20.Jeg lar meg ikke temme, sier den firedobbelte europamesteren, som ikke begynner å bremse selv om han får et nederlag eller to.
21.Noen spesiel taktikk for å temme Haslum ?
22.25 millioner kroner er prislappen Juventus har gitt sin danske superspiss, Michael Laudrup (t.v.) Mon de lar seg imponere, Åge Hareide og de andre nordmennene som skal temme danskene på Ullevaal ikveld ?
23.Arkitektene ønsker en rolig og stilig inngang til Operaen, og vil temme reklamen i passasjen.
24.At vi skal temme og mestre den skingrende moderne teknologien og ikke den oss.
25.Da hadde nok Palme med stor sannsynlighet kommet med bitre anklager om forsøk på å temme fagbevegelsen, om arroganse og med beskjed om at regjeringen kan takke seg selv for det uføre den havnet i.
26.Den som kunne temme dette dyret ville bli en stor konge.
27.Før pause hadde KFUMforsvaret store vanskeligheter med å temme Hafslunds to farlige spisser.
28.Kong Hassan, som inngikk den overraskende alliansen med Gadafi, for bl. a." å temme" den uberegnelige obersten, kunne styre sin begeistring.
29.Man måtte også lære å temme sitt eget sinn.
30.Men bare den asiatiske lar seg temme.
Similar words

 
 

temme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) temmetemmendetemt
Indikative
1. Present
jegtemmer
dutemmer
hantemmer
vitemmer
deretemmer
detemmer
8. Perfect
jeghar temt
duhar temt
hanhar temt
vihar temt
derehar temt
dehar temt
2. Imperfect
jegtemte
dutemte
hantemte
vitemte
deretemte
detemte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde temt
duhadde temt
hanhadde temt
vihadde temt
derehadde temt
dehadde temt
4a. Future
jegvil/skal temme
duvil/skal temme
hanvil/skal temme
vivil/skal temme
derevil/skal temme
devil/skal temme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha temt
duvil/skal ha temt
hanvil/skal ha temt
vivil/skal ha temt
derevil/skal ha temt
devil/skal ha temt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle temme
duville/skulle temme
hanville/skulle temme
viville/skulle temme
dereville/skulle temme
deville/skulle temme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha temt
duville/skulle ha temt
hanville/skulle ha temt
viville/skulle ha temt
dereville/skulle ha temt
deville/skulle ha temt
Imperative
Affirmative
dutem
viLa oss temme
deretem
Negative
duikke tem! (tem ikke)
dereikke tem! (tem ikke)
Your last searches